REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 58

DECYZJA
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 i 2640) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 8 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 9) w § 1:

1) uchyla się pkt 7;

2) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a)Renatę Łućko;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 z mocą od dnia 1 maja 2023 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA