REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Zbigniew Stawicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Przewodniczący;

2) Marta Niżałowska-Pactwa - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Członek;

3) Mariusz Jedynak - Członek niezależny;

4) Monika Dziadkowiec - Członek niezależny.

§ 3.

Znosi się Komitet Audytu powołany zarządzeniem, o którym mowa w § 4.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 poz. 115 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 79).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-01
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA