reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 5 i 10 oraz z 2013 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) personalizacja:

a) dowodów osobistych,

b) dokumentów paszportowych z wyłączeniem paszportów tymczasowych,

c) legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,

d) licencji maszynisty,

e) dokumentów wydawanych cudzoziemcom na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności:

– dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej,

– dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu,

– Kart Polaka,

– kart pobytu,

– kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– polskich dokumentów podroży cudzoziemca,

– polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

– tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

– zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;”;

2) w § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) administrator bezpieczeństwa informacji, który wykonuje zadania związane z nadzorem bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych (SCPDO), Sage Symfonia i bazie danych „Archiwum Jedenastoletnie CPD MSW” oraz współpracuje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z administratorem bezpieczeństwa informacji baz danych i rejestrów danych osobowych przeszukiwanych przy pomocy aplikacji Jantar i CEPIK”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama