reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Urzędowi do Spraw Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze zarządzenie poprzedzone było zarządzeniem Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców (M.P. poz. 166), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 marca 2014 r. (poz. 15)

STATUT URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

§ 1. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. Urzędem kieruje Szef Urzędu przy pomocy zastępców Szefa Urzędu, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 1.

§ 3. Szef Urzędu może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 4. W skład Urzędu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a) Departament Legalizacji Pobytu,

b) Departament Postępowań Uchodźczych,

c) Departament Pomocy Socjalnej,

d) Biuro Szefa Urzędu,

e) Biuro Finansów,

f) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej,

g) Biuro Prawne,

h) Biuro Informatyki,

i) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,

j) Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców;

2) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

3) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama