reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej „SI POBYT”, z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) określenie sposobu, trybu i harmonogramu zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;

2) wypracowanie technicznych, organizacyjnych i finansowych koncepcji realizacji zadań związanych z zapewnieniem interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;

3) przygotowanie dla Ministra planu działań w obszarze zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Robert Baran, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2) członkowie Zespołu:

a) Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej:

– por. SG Rafał Kozłowski – Naczelnik Wydziału Informatyki i Utrzymania Systemów Biura Łączności i Informatyki,

– ppor. SG Paweł Hołoweńko – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców,

c) przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

– Ireneusz Przeklasa – Dyrektor Biura Informatyki,

– Aneta Kmita – Zastępca Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu;

3) sekretarz Zespołu – Krzysztof Brzeziński, Radca Ministra w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniu Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w ust. 1 – z głosem doradczym.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.

2. Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wskazany przez przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi sprawozdanie, z realizacji zadań, o których mowa w § 2, w terminie do dnia 31 maja 2015 r.

§ 9.

Minister znosi Zespół po zatwierdzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 8.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama