reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33 i Nr 7, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) wraz z aktami wykonawczymi;”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) Terenowy Oddział w Bolesławcu;

2) Terenowy Oddział w Dzierżoniowie;

3) Terenowy Oddział w Jeleniej Górze;

4) Terenowy Oddział w Kamiennej Górze;

5) Terenowy Oddział w Kłodzku;

6) Terenowy Oddział w Lubaniu;

7) Terenowy Oddział w Lwówku Śląskim;

8) Terenowy Oddział w Świdnicy;

9) Terenowy Oddział w Zgorzelcu;

10) Dział Dawców;

11) Dział Pobierania;

12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

13) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;

14) Dział Preparatyki;

15) Dział Ekspedycji;

16) Dział Zapewniania Jakości;

17) Dział Finansowo-Księgowy;

18) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

19) Sekcja Spraw Pracowniczych;

20) Sekcja Komputerowa;

21) Stanowisko Radcy Prawnego;

22) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

23) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

24) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

25) Sekretariat.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama