| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 50, z 2005 r. Nr 19, poz. 103 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się pkt 4 i 7;

2) w § 8:

a) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) pobieranie krwi i jej składników;

5) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza od dawców immunizowanych;

6) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania osocza do produkcji immunoglobuliny antyRhD i antyHBs;”,

b) w pkt 11 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) wirusologicznych (AgHBs, przeciwciał antyHCV, antyHIV) oraz testu kiłowego,

e) innych badań diagnostycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »