| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Maria Kózka.”;

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu raportu zawierającego propozycje zmian systemowych w ochronie zdrowia, nie później niż 15 lipca 2016 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »