| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Maria Kózka.”;

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu raportu zawierającego propozycje zmian systemowych w ochronie zdrowia, nie później niż 15 lipca 2016 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »