reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 5 i 17, z 2016 r. poz. 21 i 52 oraz z 2018 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady - Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady - członek kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący pracę Rady;

3) członkowie Rady:

a) Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej,

b) Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej,

c) Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii,

d) Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,

e) Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,

f) Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,

g) Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

h) Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii,

i) Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

j) Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej,

k) Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

l) Konsultant krajowy w dziedzinie urologii,

m) Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

n) Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,

o) Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej,

p) Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej,

r) Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

s) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

t) przedstawiciel Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z zakresu profilaktyki,

u) przedstawiciel Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

v) przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,

w) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,

x) przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów,

y) dwóch przedstawicieli Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,

z) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. y oraz z, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Rady.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, otrzymują pisemną informację o powołaniu do Rady.";

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Każda z osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może wskazać pisemnie swojego zastępcę do udziału w posiedzeniach Rady i głosowania w jego imieniu, w przypadku gdy sama nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady.",

b) uchyla się ust. 3;

3) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"§ 11. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia prowadzącej sprawy Rady.

§ 12. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady, w tym sporządzanie protokołu, o którym mowa w § 8, zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia prowadząca sprawy Rady.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie

Ministra Zdrowia

Sekretarz Stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama