reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 4/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 25 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 i Nr 17, poz. 32 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 9, poz. 12, Nr 14, poz. 17 i Nr 23, poz. 27 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) polecenia wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, wystawionego w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP i PLN z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, o których mowa w § 22 ust. 1a;”;

2) w § 22 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Polecenie wypłaty za granicę, z wyjątkiem czeku, w walutach obcych EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, CHF, GBP i PLN z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub BEN, z zastrzeżeniem ust. 2, oznacza, że zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowo innymi, niż wskazane w ust. 1, kosztami banku krajowego, banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. Koszty rozlicza się z zachowaniem § 6 ust. 5.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 marca 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama