reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 73/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały nr 7/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 3 i 4, bank przekazuje w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w „Regulaminie Rejestru Papierów Wartościowych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 71/2010 Zarządu NBP z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych" (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22), z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu."

2) w załączniku nr 1 do Regulaminu:

a) w § 1 w pkt 2 wyrażenie: „(Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4)" zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4 i Nr 20, poz. 24)",

b) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Bank przekazuje dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 4 Regulaminu, w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w „Regulaminie Rejestru Papierów Wartościowych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 71/2010 Zarządu NBP z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych" (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Strony zobowiązują się do uznawania dokumentów przekazywanych w sposób określony w ust. 1, z wyłączeniem dokumentów przekazywanych drogą telefaksową, jako równoważnych dokumentom opatrzonym odręcznymi podpisami osób upoważnionych przez Bank i wymienionych w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu."

3) w załączniku nr 2 do Regulaminu:

a) w § 1 wyrażenie: „(Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4)" zastępuje się wyrażeniem: „(Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4 i Nr 20, poz. 24)",

b) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Bank przekazuje zlecenia w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w „Regulaminie Rejestru Papierów Wartościowych", stanowiącym załącznik do uchwały nr 71/2010 Zarządu NBP z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych" (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Strony zobowiązują się do uznawania dokumentów przekazywanych w sposób określony w ust. 1, z wyłączeniem dokumentów przekazywanych drogą telefaksową, jako równoważnych dokumentom opatrzonym odręcznymi podpisami osób upoważnionych przez Bank i wymienionych w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama