reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 63/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 51);

2) uchwałą nr 14/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3);

3) uchwałą nr 6/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 2);

4) uchwałą nr 47/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 35);

5) uchwałą nr 39/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 12);

6) uchwałą nr 48/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 13);

7) uchwałą nr 43/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP poz. 7).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr 63/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 51), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2003 r.”;

2) § 2 uchwały nr 14/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 uchwały nr 6/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 2), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2007 r.”;

4) § 2 uchwały nr 47/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 35), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.”;

5) § 2 uchwały nr 39/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 12), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2011 r.”;

6) § 2 uchwały nr 48/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 13), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2011 r.”;

7) § 2 uchwały nr 43/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP poz. 7), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Uchwała Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 września 2013 r. (poz. 18)

UCHWAŁA NR 51/2002
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 września 2002 r.

w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych

Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, wylicza bieżące kursy średnie walut obcych, objętych obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – XDR, w złotych.

§ 2. Kursy, o których mowa w § 1, wyliczane są w sposób następujący:

1) kursy euro – EUR i dolara amerykańskiego – USD w złotych wyliczane są na godzinę 11.00, z tym że:

a)1) pomiędzy godziną 10.55, a 11.00 NBP kieruje zapytania do 10 banków z „Listy banków pełniących funkcję dealera rynku pieniężnego według wielkości obrotów na rynku walutowym – transakcje „spot” w obszarze waluta – złoty”, zwanej dalej „listą”, o kursy kupna i sprzedaży EUR i USD w złotych stosowane w tych bankach, zwane dalej „kwotowaniem”. W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań, NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy,

b) kursy EUR i USD w złotych wyliczane są, odrzucając po dwa skrajne uśrednione kwotowania dla każdej z walut, jako średnia arytmetyczna z 6 pozostałych uśrednionych kwotowań;

2)2) kursy następujących walut obcych: bat – THB (Tajlandia), dolar australijski – AUD, dolar Hongkongu – HKD, dolar kanadyjski – CAD, dolar nowozelandzki – NZD, dolar singapurski – SGD, forint – HUF (Węgry), frank szwajcarski – CHF, funt szterling – GBP, hrywna – UAH (Ukraina), jen – JPY (Japonia), korona czeska – CZK, korona duńska – DKK, korona islandzka – ISK, korona norweska – NOK, korona szwedzka – SEK, kuna chorwacka – HRK, lej rumuński – RON, lew bułgarski – BGN, lira turecka – TRY, lit litewski – LTL, łat łotewski – LVL, nowy izraelski szekel – ILS, peso chilijskie – CLP, peso filipińskie – PHP, peso meksykańskie – MXN, rand – ZAR (Republika Południowej Afryki), real brazylijski – BRL, ringgit malezyjski – MYR, rubel rosyjski – RUB, rupia – IDR (Indonezja), rupia indyjska – INR, won – KRW (Korea Południowa), yuan renminbi – CNY (Chiny) i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – XDR, liczone są na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR w złotych i rynkowych kursów (serwis informacyjny Thomson Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 11.00;

3)2) kursy walut obcych niewymienionych w pkt 1 i 2 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut dostępnych w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg;

4)3) jeżeli środa, o której mowa w pkt 3, nie jest dniem roboczym, to kursy liczone są w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem.

§ 3. NBP wylicza bieżące kursy średnie walut obcych nieobjętych obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, określone w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 31.4) NBP wylicza codziennie kursy kupna i sprzedaży następujących jednostek rozliczeniowych: rubla transferowego, rubla clearingowego i USD clearingowego.

§ 4.5) Kursy walut obcych określonych w § 3 liczone są co środę na podstawie wyliczonego zgodnie z § 2 pkt 1 kursu EUR wyrażonego w złotych i kursów rynkowych EUR do tych walut, dostępnych w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg. Do obliczania tych kursów stosuje się zasadę wyrażoną w § 2 pkt 4.

§ 41.6) Kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych za złote, o których mowa w § 31, wyliczane są na podstawie kursu średniego tych jednostek ustalonego w odrębnym trybie, przy czym kurs kupna równa się kursowi średniemu obniżonemu o 0,5%, a kurs sprzedaży równa się kursowi średniemu podwyższonemu o 0,5%.

§ 5.7) NBP wylicza kursy kupna i sprzedaży następujących walut obcych: dolar amerykański – USD, dolar australijski – AUD, dolar kanadyjski – CAD, euro – EUR, forint – HUF (Węgry), frank szwajcarski – CHF, funt szterling – GBP, jen – JPY (Japonia), korona czeska – CZK, korona duńska – DKK, korona norweska – NOK, korona szwedzka – SEK i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – XDR.

§ 6. Kursy, o których mowa w § 5, wyliczane są w sposób następujący:

1)8) pomiędzy godziną 16.00, a 16.05 NBP kieruje zapytania do 10 banków z listy o kwotowanie EUR i USD w złotych. W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy;

2) z otrzymanych kwotowań odrzuca się po dwa skrajne uśrednione kwotowania dla każdej z walut, a z pozostałych 6 uśrednionych kwotowań wylicza się średnią arytmetyczną;

3) kurs kupna EUR i USD za złote równa się ich średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z pkt 2, obniżonej o 1%;

4) kurs sprzedaży EUR i USD za złote równa się ich średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z pkt 2, podwyższonej o 1%;

5)9) kursy kupna i sprzedaży pozostałych walut obcych, o których mowa w § 5, za złote liczone są na podstawie średniej arytmetycznej dla EUR wyliczonej zgodnie z pkt 2 i rynkowych kursów (serwis informacyjny Thomson Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 16.00, dla kursów kupna obniżonej o 1%, a dla kursów sprzedaży podwyższonej o 1%.

§ 7.10) 1.11) W przypadku braku możliwości wyliczenia kursów zgodnie z procedurami określonymi w § 2 pkt 1, § 4, § 6 pkt 1, 2 i 5, z powodu braku możliwości uzyskania aktualnych kwotowań walut, ograniczonej liczby kwotowań, braku dostępu do aktualnych rynkowych kursów spowodowanych awarią lub brakiem dostępu do serwisów informacyjnych (Thomson Reuters, Bloomberg), kursy, o których mowa w § 1, § 3 i § 5, wyliczane są na podstawie ostatnich wiarygodnych kwotowań i rynkowych kursów.

2.12) NBP dokonuje korekty tabel kursów walut w przypadku zmiany kodu waluty. W przypadku likwidacji waluty NBP zaprzestaje wyliczania jej kursów.

§ 8. NBP ogłasza:

1) bieżące kursy średnie walut, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, w:

a)13) serwisach informacyjnych: Thomson Reuters, Bloomberg, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP – w dniu ich wyliczenia,

b) (uchylona);14)

2)15) bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w § 5, w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP, w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg – następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów;

3)15) bieżące kursy średnie walut, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz w § 3, na stronie internetowej NBP, w serwisach informacyjnych Thomson Reuters i Bloomberg oraz w oddziałach NBP – w dniu ich wyliczenia;

4)16) kursy średnie oraz kursy kupna i sprzedaży jednostek rozliczeniowych, o których mowa w § 41, ogłaszane są na stronie internetowej NBP następnego dnia roboczego po dniu ich wyliczenia;

5)16) w przypadku niemożliwości ogłoszenia kursów, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3, § 3, § 41 oraz § 5, w sposób o którym mowa w pkt 1 ppkt a oraz pkt 2, 3 i 4, z przyczyn niezależnych od NBP, mają zastosowanie kursy ostatnio ogłoszone.

§ 9. Traci moc uchwała nr 27/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłaszania kursów złotego w stosunku do walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 16 poz. 26, z 2000 r. Nr 6, poz. 10 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 17).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Załącznik do uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 września 2002 r.17)

Wykaz walut nieobjętych obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych, których bieżący kurs średni wylicza NBP

1. afgani – AFN (Afganistan)

2. birr etiopski – ETB

3. dinar iracki – IQD

4. dobra – STD (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)

5. dolar liberyjski – LRD

6. frank burundyjski – BIF

7. frank CFP – XPF (Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia)

8. funt gibraltarski – GIP

9. funt syryjski – SYP

10. kip – LAK (Laos)

11. kwanza – AOA (Angola)

12. kyat – MMK (Myanmar, Birma)

13. lek – ALL (Albania)

14. metical – MZN (Mozambik)

15. naira – NGN (Nigeria)

16. nakfa – ERN (Erytrea)

17. nowy dolar tajwański – TWD

18. pataca – MOP (Makau)

19. rupia – MVR (Malediwy)

20. szyling somalijski – SOS

21. wymienialne marki – BAM (Bośnia i Hercegowina)

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 39/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 12), która weszła w życie z dniem 27 lipca 2011 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 43/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP poz. 7), która weszła w życie z dniem 3 września 2012 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 14/2004 Zarządu NBP z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3), która weszła w życie z dniem 9 kwietnia 2004 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr 47/2007 Zarządu NBP z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 35), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

16) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały nr 6/2007 Zarządu NBP z dnia 20 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz. 2), która weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2007 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama