reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE PROKURATORA GENERALNEGO

z dnia 25 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski, materiały lub informacje przedstawiane w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, o których mowa w ustawach: z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.), z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) podlegają wstępnej analizie i merytorycznej ocenie dokonywanej przez prokuratorów, którym takie zadania zostały powierzone w Prokuraturze Krajowej i w prokuraturach okręgowych.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Stanowisko upoważnionego przełożonego, odnotowane na wymaganej liczbie egzemplarzy wniosku lub informacji, odnotowuje się także w rejestrach do tego przeznaczonych, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach – dotyczących sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów – wydanych na podstawie ustaw wymienionych w § 1 ust. 1.”;

3) w § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyznaczeni przez Prokuratora Krajowego w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dyrektor oraz zastępca dyrektora biura Prokuratury Krajowej nadzorujący pracę komórki organizacyjnej (stanowiska pracy) do spraw kontroli działań operacyjnych”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama