| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 października 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do zarządzenia nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, Nr 7, poz. 124 i 125, Nr 8, poz. 131 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 17) Oddział 17 otrzymuje brzmienie:

„Oddział 17

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

§ 30. 1. Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Ministerstwie,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3) przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach,

6) prowadzenie kancelarii tajnej i oddziałów kancelarii tajnej Ministerstwa,

7) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

8) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

9) nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych,

10) realizowanie zadań Ministra w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.

2. W skład Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych wchodzą:

1) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

2) Wydział Spraw Obronnych,

3) Wydział Ochrony,

4) Kancelaria Tajna i jej oddziały.

3. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest równocześnie dyrektorem Biura.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »