reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie powołania Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra Sprawiedliwości na temat kierunków zmian w obszarze związanym z pokrzywdzonymi przestępstwem;

2) proponowanie kierunków działań, które powinny być finansowane ze środków przeznaczonych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem;

3) przedstawianie propozycji kierunków zmian w obszarze związanym z pokrzywdzonymi przestępstwem, uwzględniających dorobek międzynarodowy;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje zmian w obszarze związanym z pokrzywdzonymi przestępstwem.

§ 3. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele nauki wyróżniający się szczególną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wiktymologii;

2) przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji działających na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem;

3) przedstawiciele sędziów i prokuratorów;

4) przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości;

5) przedstawiciele Służby Więziennej.

§ 4. Członków Rady w liczbie do 15 powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

§ 5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, którym jest Minister Sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 6. Do udziału w pracach Rady Przewodniczący może zapraszać inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na realizację zadań Rady.

§ 7. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 8. Przewodniczący może powoływać grupy robocze, jeżeli uzna to za celowe dla realizacji zadań Rady.

§ 9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 10. Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 11. Obsługę organizacyjną Rady pod nadzorem Przewodniczącego zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa do spraw pokrzywdzonych przestępstwem.

§ 12. Rada może, jeżeli uzna to za konieczne, uchwalić szczegółowy regulamin pracy.

§ 13. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Czuma

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Kijaczko

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama