reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 59 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w prokuraturach apelacyjnych – Ds, Opz, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Ap, K, A, Oz, Drz, Drz/p, ENA-P, Ko, IP, IP/O,”;

2) w § 143:

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokurator apelacyjny i okręgowy w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym może uzupełnić – stosownie do zmieniających się potrzeb – jednolity rzeczowy wykaz akt, oznaczając dla poszczególnych akt kategorie i okresy przechowywania, zaliczyć część dokumentacji kategorii „B” do kategorii „A” lub zmienić okresy przechowywania dokumentacji kategorii „B”.”,

po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Tryb wprowadzenia i zmian jednolitego wykazu akt w Prokuraturze Krajowej regulują odrębne przepisy.”;

3) po § 219 dodaje się § 2191 w brzmieniu:

„§ 2191.1. Akta postępowań karnych prowadzonych od dnia 1 października 2007 r. w Wydziałach Zamiejscowych Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zakończonych do dnia 31 marca 2009 r. przekazuje się z dniem 1 kwietnia 2009 r. do sekretariatów prokuratur apelacyjnych, w których pozostają do czasu przekazania ich w terminach wskazanych w części IV niniejszego zarządzenia do Archiwum Zakładowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do urządzeń ewidencyjnych oraz pozostałej dokumentacji wytworzonej w Wydziałach Zamiejscowych Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Czuma

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama