REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 14

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie, zwaną dalej „Komisją”.

2. Siedzibą Komisji jest miasto Kraków.

§ 2.
W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący:

- Marta Romańska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Członkowie:

- Mieczysław Brzdąk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

- Jan Sokulski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

- Wiesław Grajdura - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie,

- Leszek Dumnicki - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,

- Grzegorz Chmura - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej,

- dr hab. Leszek Mitrus - Uniwersytet Jagielloński.

§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 81/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA