reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 maja 2011 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Sterującego SIWPM – SAWA

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W związku z realizacją projektu budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne SIWPM – SAWA powołuje się Zespół Sterujący SIWPM – SAWA, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
1. Celem Zespołu jest realizacja koncepcji jednolitego dla każdej jednostki i jednolitego na każdym szczeblu sądów powszechnych repertorium elektronicznego, stanowiącego centralny system zarządzania informacją oparty o współpracujące repertoria sądowe. Ośrodki Zarządzania Informacją oraz Centrum Zarządzania Informacją.

2. Zadaniem Zespołu jest:

1) wyznaczanie celów strategicznych projektu,

2) przyjęcie i zatwierdzenie koncepcji realizacji projektu,

3) przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramu realizacji projektu,

4) kontrola przebiegu realizacji zadań wykonywanych w ramach projektu,

5) odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów projektu,

6) rozstrzyganie problemów i sporów wynikłych w trakcie realizacji projektu,

7) podejmowanie innych decyzji strategicznych.

§ 3.
Zespół działa przy Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 4.
W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

– Pan Grzegorz Wałejko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Członkowie:

– Pani Grażyna Kołodziejska – Dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Pan Krzysztof Petryna – Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Pan Janusz Szczęsny – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości,

– Pani Anna Drożdżewska – Naczelnik Wydziału Systemów Sądowych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu albo częściej, w zależności od potrzeb.

2. O konieczności udziału w posiedzeniach Zespołu poszczególnych jego członków decyduje Przewodniczący.

3. Przewodniczący może utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu albo rozpatrzenie spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu.

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby, których udział uzna za potrzebny.

5. Przewodniczący Zespołu może zlecać opracowanie poszczególnych zadań tematycznych mających związek z realizacją zadań oraz wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań członkom Zespołu lub osobom trzecim.

§ 6.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama