| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Powołuje się Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.
§ 2.
 Do zadań Rady należy proponowanie i prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności:

1) proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych służących rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji;

3) opracowanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

§ 3.
 W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba spośród członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) członkowie:

a) Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,

b) Anna Korwin-Piotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,

c) Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie,

d) Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,

e) Halina Borys-Pakieła – mediator,

f) Elżbieta Duszyńska – mediator,

g) Grzegorz Frączek – mediator,

h) Barbara Jadwiga Pawlak – mediator,

i) Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator,

j) Maciej Tański – mediator,

k) Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator,

l) Kamil Zawidzki – Instytut Allerhanda,

m) Agnieszka Dąbrowiecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości,

n) Marzena Kruk – Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,

o) Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 4.
 Członków Rady powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.
§ 5.
 Pracami Rady kieruje Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 6.
 Do udziału w pracach Rady Przewodniczący może zapraszać inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na realizację zadań Rady.
§ 7.
 Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 8.
 Przewodniczący może powoływać grupy robocze, jeżeli uzna to za celowe dla realizacji zadań Rady.
§ 9.
 Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 10.
 Kadencja Rady upływa z dniem 31 marca 2019 roku. Minister Sprawiedliwości może skrócić kadencję Rady w każdym czasie.
§ 11.
 Obsługę organizacyjną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa do spraw promocji mediacji.
§ 12.
 Rada może uchwalić szczegółowy regulamin pracy.
§ 13.
 Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie pokrywa wynagrodzenia ani zwrotu kosztów wynikających z udziału członków Rady w jej pracach.
§ 14.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości:

Cezary Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »