Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 6

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia czasopisma naukowego „Probacja"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości nr 250/08/DWOIP z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia czasopisma naukowego „Probacja"1)) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w wyjątkowych przypadkach, na wniosek Sekretarza Redakcji, wyznacza recenzentów materiałów przeznaczonych do publikacji;";

2) w § 15:

a) w ust. 2 skreśla się wyraz „wyłącznie";

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Redaktor Naczelny może wyznaczyć jako recenzenta osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora, jeżeli osoba ta jest specjalistą z danej dziedziny nauki.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro


1) Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 25/09/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2009 r., zarządzeniem nr 150/09/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r., zarządzeniem nr 247/11/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 323/13/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r., zarządzeniem nr 36/15/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 192/15/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 143/16/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 227/17/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2017 r., zarządzeniem nr 131/19/DNA Ministra Sprawiedliwości dnia 1 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Redakcji i Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja" (Dz. U. Min. Sprawiedl. poz. 113) oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Redakcji, Rady Programowo-Naukowej oraz Kolegium Doradczego Redakcji Kwartalnika „Probacja" (Dz. U. Min. Sprawiedl. poz. 153).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe