Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 58

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3, z późn. zm.1)) w § 1 w pkt 43 w lit. j tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„- V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Stare Miasto oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż, a także sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 97, 106, 111, 227, 251, 252, 253 i 260, z 2021 r. poz. 7, 83, 109, 156, 158, 162 i 321 oraz z 2022 r. poz. 41, 117, 136, 182, 203.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01

Dzienniki Urzędowe