REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 129

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289 i 614) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, z późn. zm.1)) w załączniku nr 6 Podział spraw na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 8a w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) „ref.-zastępca" - dla wyznaczenia referendarza sądowego do funkcji zastępcy sędziego-komisarza w sprawach prowadzonych w systemie teleinformatycznym.";

2) w pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) „3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 124, 125, 128, 129, 141, 142,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328, z 2022 r. poz. 112, 137, 142 i 219 oraz z 2023 r. poz. 59 i 126.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA