REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 222

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw HNS (Host Nation Support)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw HNS (Host Nation Support), zwanego dalej „Pełnomocnikiem do spraw HNS".

§ 2.

Na Pełnomocnika do spraw HNS powołuje się Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 3.

Do zadań Pełnomocnika do spraw HNS należy:

1) reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;

2) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane;

3) planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

4) koordynowanie współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji zadań HNS;

5) inicjowanie i koordynowanie przygotowania w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;

6) koordynowanie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

7) koordynowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych HNS.

§ 4.

Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości realizuje zadania, o których mowa w § 3, pod nieobecność Pełnomocnika do spraw HNS.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-biurową Pełnomocnika do spraw HNS zapewnia Biuro Bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw HNS (Host Nation Support) (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 128).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Marcin Warchoł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA