REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 188

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.1)) w § 1 w pkt 43 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu, oraz spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz środków odwoławczych w sprawach rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,”;

2) lit. j-jb otrzymują brzmienie:

„j) X Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego, a także spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,

ja) XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego, a także środków odwoławczych w sprawach rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,

jb) XII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu Rodzinnemu, oraz spraw w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wszczętych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego te postępowania,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2024 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Adam Bodnar


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119, 200 i 214, z 2017 r. poz. 163, 200 i 266, z 2018 r. poz. 163, 199, 228, 278, 305, 320 i 351, z 2019 r. poz. 40, 115, 127, 225 i 239, z 2020 r. poz. 98, 161 i 259, z 2021 r. poz. 10 i 322, z 2022 r. poz. 43, 44, 129 i 210 oraz z 2023 r. poz. 125 i 213.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-25
  • Data wejścia w życie: 2024-07-11
  • Data obowiązywania: 2024-07-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA