reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 84 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 listopada 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 51 Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2005 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia, w punkcie „I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące” dodaje się lp. 13 i 14 w brzmieniu:

 

13

Degradacja ekosystemów podmokłych
i łąkowych

Przywrócenie optymalnych stosunków wodnych.

 

 

14

Zmniejszanie stanu rodzimej populacji siei jez. Łebsko

Realizacja projektu „Ochrona autochtonicznej populacji siei Coregonus lavaretus lavaretus jeziora Łebsko”.

”;

 

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia, w punkcie „II. Na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli „A. W ekosystemach leśnych” lp. od 4 do 19 otrzymują brzmienie:

 

4

Regulowanie składu
gatunkowego oraz
zagęszczenia drzew
w drzewostanie (trzebież
wczesna)

2,78 ha

23y, 77a, 85g

 

 

5

Regulowanie składu
gatunkowego oraz
zagęszczenia drzew
w drzewostanie (trzebież
późna)

3,21 ha

28Aa, 72f, 78a

 

 

 

6

Odnowienie sztuczne halizn

0,32 ha

23 kx

 

 

7

Przebudowa drzewostanów
– podsadzenia w gniazdach

6,00 ha

27h, 27t, 28Ad, 28Ai, 91b, 97f, 99m, 100j, 114b, 115a, 117l, 121f, 123b

 

 

8

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia późne)

 

14,55 ha

351l, 66Amx, 77j, 97cx, 126b, 128Ac

 

 

9

Regulacja składu
gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)

 

3,07 ha

21, 88m, 91b, 97gx, 102n, 123c

 

 

10

Wykaszanie roślinności
zielnej na uprawach leśnych

 

3,47 ha

23kx, 76o, 88m, 102n, 108h, 109p

 

 

11

Zabezpieczenie nalotów
i podrostów oraz upraw leśnych przed zgryzaniem,
w tym grodzenie

 

3500 m

27h, 27t, 28Ad, 28Ai, 68Ar, 91b, 97f, 99m, 100j, 115a, 117l, 121f, 123b

 

 

12

Zbiór nasion z rodzimych
drzew i krzewów

 

W zależności od urodzaju

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

13

Spulchnianie gleby na
pasach przeciwpożarowych

 

13 700 m

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

14

Oczyszczanie terenu
przyległego do pasów
przeciwpożarowych

 

35 ha

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

15

Utrzymanie przejezdności
dróg

30 km

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

16

Udrożenienie przepustów
i cieków oraz naprawa
mostków

 

4 sztuki

50b, 52b, 74, 75

 

 

17

Konserwacja punktów czerpania wody

 

5 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

18

Ustawienie tablic
informacyjnych dotyczących
ochrony przyrody

 

30 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

 

 

19

Wykonanie nowych
szlabanów i remont
istniejących

 

10 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

”;

 

3) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

WYKAZ OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

 

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

 

 

1

2

3

4

 

 

1

Ścisła

4a-nx, drogi, 5a-z, bx-hx, jx-ox, drogi, 6a-kx, drogi, 7a-t, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19a-tx, drogi, 19Aa-hx, rowy, drogi, 20a-tx, drogi, linie, 20Aa-w, y, bx-nx, px, rowy, drogi, linie, 21a-gx, rowy, drogi, 21Aa-z, rowy, drogi, 22a, c-lx, rowy, drogi, linie, 24a-kx, rowy, drogi, linie, 25, 26, 27z-gx, lx-nx, drogi, 28a-az, rowy, drogi, linie, 28Ag, s-cx, drogi, 28B, 29a-hy, drogi, 29Aa-dx, gx-hx, drogi, rowy, 30a-ry, rowy, drogi, linie, 31a-ty, drogi, 32a-gx, drogi, 50o-p, 54a-c, rowy, drogi, 62a-c, rowy, 66, 68, 69b, drogi, 77h-i, k-m, r-t, drogi, 141b-h, rowy, wały, 142, 147b-g, n, rowy, 148g-i, s-y, dx-mx, rzeki

5.928,93

 

 

2

Czynna

1, 2a-fy, hy, rowy, drogi, 2Aa-g, i, k-m, bx-ix, rowy, drogi, linie energ. 3, 4 drogi, 5 drogi, 6 drogi, 7 drogi, 19 drogi, 19A drogi, 20 drogi, 20A drogi, 21hx-px, tx-iy, linie, drogi, 21A drogi, 22 drogi, 23a-nx, px, rowy, drogi, 23Aa-z, rowy, drogi, 23Bb-g, rowy, drogi, 24lx-dy, drogi, 25A, 27a-y, hx-kx, ox-wx, rowy, drogi, 28 drogi, 28Aa-f, h-r, rowy, drogi, 29 drogi, 29Afx, drogi, 30 drogi, 31 drogi, 32 drogi, 33, 34, 35a-kx, mx, ox-cy, gy-my, rowy, drogi, 36, 36Aa-ax, rowy, drogi, 36B, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B, 45C,

45D, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 48, 49, 50a-n, rowy, drogi, 51,

52, 53, 54d-p, rowy, drogi, 55, 55A, 55B, 56, 57, 58a-hx, jx,

rowy, drogi, 59, 60, 61, 61Aa-r, t-w, y-ax, rowy, drogi, 62d-m, rowy, drogi, 63, 64, 65, 65A, 65B, 66Aa-b, d-nx, drogi, rowy, wały, 66B, 67, 68A, 69a, c-w, rowy, drogi, 70, 71, 72, 72A, 73, 73Aa-c, f, rowy, 74, 75a-j, l-o, x-z, rowy, drogi, 76o-mx, rowy, drogi, 76Aa-f, hx-zx, rowy, drogi, 77a-g, j, n-p, drogi, 78, 79, 80, 80A, 81, 82, 82A, 83, 84, 85a-h, fx-nx, rowy, drogi, linie energ., 86a-h, m-z, bx-cx, gx-ay, rowy, drogi, 86A, 86B, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93a-i, k-t, drogi, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 101x-ox, drogi, 102, 103, 104, 105, 105A, 105B, 106, 107, 108a-j, m-bx, rowy, drogi, linie energ., 109, 110, 111a-f, cx, ix-wx, rowy, drogi, groble, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118a-z, drogi, linie energr., 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 129A, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 138, 139, 140, 141a, 141A, 142A, 143a-o, rowy, 144d-ay, rowy, 145a-f, h-l, n-o, rowy, drogi, 146a-k, rowy, drogi, groble, 147a, h-m, rowy, rzeki, 148a-f, j-r, z-cx, rowy, rzeki

14.701,83

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Krajobrazowa

2gy, iy-ly, 2Ah, j, n-ax, 5ax, ix, 20Ax, z-ax, ox, 21rx-sx, dr. 22b, 23ox, 23Bh-i, 35lx, nx, dy-fy, ny, 36Abx-fx, rowy, 54r-s, 58ix, 61As, x, 66Ac, 73Ad, g-bx, rowy, drogi, 75k, p-w, 76a-n, rowy, 76Ag-gx, ay, rowy, drogi, 93j, 108k-l, 111g-l, p-bx, dx-hx, 143p, 144a-c, 145g, m, 146l

132,93

 

 

 

1

2

3

4

 

 

4

Wody
terytorialne (kategoria/rodzaj ochrony zostanie
wskazany w planie ochrony

Wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego

11.171,14

 

 

5

Grunty SP w innym zarządzie (kategoria/rodzaj ochrony zostanie wskazany w planie ochrony

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

8,51

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni

3,29

Agencja Nieruchomości Rolnych

2,19

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

74,80

Urząd Morski w Słupsku

477,80

Minister Obrony Narodowej

1,36

Pozostałe (drogi)

3,36

 

6

Grunty inne
(kategoria/rodzaj ochrony zostanie wskazany w planie ochrony

Prywatne, komunalne

237,89

 

 

 

Razem

 

32.744,03

”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowisk z dnia 12 maja 2005 r. w spawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama