reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw związanych z aktualizacją krajowego planu gospodarki odpadami

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komitet Sterujący do spraw związanych z aktualizacją krajowego planu gospodarki odpadami, zwany dalej „Komitetem Sterującym”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 2

Do zadań Komitetu Sterującego należy nadzór merytoryczny nad wykonywaniem pracy pn.: Aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z poszczególnymi resortami i instytucjami, w szczególności:

1) monitorowanie stanu realizacji pracy;

2) wszechstronna pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji pracy;

3) operatywne rozstrzyganie sporów.

§ 3

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący – Pani Beata Kłopotek, Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska;

2) Wiceprzewodniczący – Pan Arkadiusz Dzierżanowski, Główny specjalista w Departamencie Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska;

3) Członkowie:

a) Pan prof. dr hab. Andrzej Czerwiński – Kierownik Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Elektrochemii w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

b) Pan Jerzy Dowgiałło – Główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) Pan Olaf Gajl – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

d) Pan dr inż. Zbigniew Grabowski – Adiunkt w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej,

e) Pani Anna Grapatyn-Korzeniowska – Koordynator Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku,

f) Pani Beata Janowczyk – Specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

g) Pan dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,

h) Pani Danuta Kiepas – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa w Ministerstwie Finansów,

i) Pani Katarzyna Krzywda – Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Środowiska w Departamencie Transportu Morskiego i Śródlądowego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa,

j) Pan mgr inż. Marek Kundegórski – Konsultant, Specjalista ds. gospodarki odpadami w Grontmij Polska Sp z o.o.,

k) Pan dr inż. Piotr Manczarski – Adiunkt w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,

I) Pan Krzysztof Marszalik – Szef Oddziału Ochrony Środowiska i Wojskowych Nieruchomości Zabytkowych Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej,

m) Pan Hubert Ochorowicz – Referendarz w Departamencie Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Gospodarki,

n) Pani Helena Okuniewska – Inspektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

o) Pan dr inż. Tadeusz Pająk – Adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej,

p) Pani Monika Pałasz – p.o. Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

q) Pan Andrzej Przybycin – Starszy inspektor w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,

r) Pani Katarzyna Rapkiewicz – Specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

s) Pani Renata Słupek – Starszy specjalista w Biurze Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Środowiska,

t) Pani Małgorzata Soduł – Główny specjalista w Departamencie Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

u) Pani Maria Suchy – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

v) Pani Małgorzata Szymborska – Radca Ministra w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska,

w) Pani Agnieszka Tarach – Specjalista w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

y) Pani Dorota Wójcik – Specjalista w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

z) Pan dr inż. Ryszard Szpadt – Adiunkt w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej;

4) Sekretarz – Pani Łucja Dec, Starszy inspektor w Departamencie Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

§ 4

Przewodniczący Komitetu Sterującego:

1) w miarę potrzeb zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego oraz inicjuje i koordynuje jego pracę;

2) może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Sterującego przedstawicieli innych organów państwowych, ekspertów, przedstawicieli administracji samorządowej, kół gospodarczych i finansowych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

§ 5

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Komitetu.

§ 6

Wydatki związane z działalnością Komitetu Sterującego są finansowane z budżetu państwa, z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 7

Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Komitetu Sterującego zapewnia Departament Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama