reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Białowieskiemu Parkowi Narodowemu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska Nr 24 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Śród. i Głów. Insp. Ochrony Śród. Nr 2, poz. 45).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Załącznik 1. [STATUT BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 8 Ministra Środowiska
z dnia 15 marca 2006 r. (poz. 73)

STATUT BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1

Białowieski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 74, poz. 469 oraz z 1996 r. Nr 93, poz. 424).

§ 2

Siedzibą Parku jest Białowieża.

§ 3

Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§ 4

1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku, wyodrębnionych jednostek. Straży Parku oraz obrębów ochronnych.

2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą:

1) zastępca dyrektora Parku;

2) główny specjalista;

3) komórki organizacyjne:

a) dział administracyjno-gospodarczy,

b) zespół ochrony przyrody,

c) zespół do spraw wydawnictw i komunikacji społecznej,

d) zespół finansowo-księgowy;

4) samodzielne stanowiska pracy:

a) do spraw obronnych i bhp,

b) do spraw informatyki,

c) do spraw kontroli wewnętrznej,

d) do spraw kadr.

3. Wyodrębnionymi jednostkami są:

1) Ośrodek Edukacji Przyrodniczej;

2) Muzeum Przyrodniczo-Leśne;

3) pracownia naukowa;

4) Redakcja Księgi Rodowodowej Żubrów.

§ 5

Obszar Parku dzieli się na obręby ochronne:

1) Hwoźna – podzielony na obwody ochronne:

a) Gruszki,

b) Zamosze,

c) Masiewo,

d) Cupryki;

2) Orłówka – podzielony na obwody ochronne:

a) Sierchanowo,

b) Dziedzinka;

3) Ośrodek Hodowli Żubrów – podzielony na:

a) zagrodową hodowlę zamkniętą (rezerwaty hodowlane),

b) zagrodową hodowlę pokazową (rezerwat pokazowy żubrów).

Załącznik do statutu Białowieskiego Parku Narodowego

LOGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w skali 1:1

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama