| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 września 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 90 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i Głów. Insp. Ochrony Środ. z 2006 r. Nr 2, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 pkt 1 „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

Wykoszenie z usunięciem biomasy

529,25 ha

bowo – 6/17, 6/18, 6/41

Jagłowo – 23, 24, 32, 314–1317, 319–322

Kopytkowo – 20, 139, 2709, 2710, 2690, 2691

Mogilnice – 136, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/2,1 87

Polkowo – 76/6, 73/4

Jasionowo k. Dębowa – 45/9, 50/14

Kapice – 236, 243, 260, 308, 315, 316, 323, 618, 619, 624, 625, 630, 631, 636/2, 637, 648, 650, 663, 666, 670, 674, 675, 695, 698, 699, 703, 704, 706, 708, 711, 712, 717, 721, 722, 725, 728, 731, 733, 744, 904

Łoje Awissa – 617, 633, 648, 654, 761–764, 811, 812, 813, 869, 870

Ciszewo – 305, 329/3, 330/2, 330/3, 334

Downary – 1367

lka Piaseczna110–112, 133/1, 133/2, 267, 273, 771, 954, 153, 135, 918, 927, 928, 937

lka Piaseczna grunty różnych wsi – 153–155, 170, 217, 218, 231, 427, 444, 445, 453, 509, 510, 554, 556, 559, 562, 565–570, 577–582, 587, 588, 598, 599, 2524, 2598, 2601, 2615, 2618–2622, 2635, 2756, 2757, 2759, 1/2, 2/1, 3, 5

Budy – 131/50, 132/49

Jaziewo – 466

Krasnybór – 629, 658, 837

Sośnia – 221/2, 386/2, 387, 388, 390, 391

Kamienna Nowa – 497, 590/4

Nowa wieś Bagno Ławki – 1193–1196, 1180, 1183/1

 

2) W załączniku nr 4 „Obszary objęte ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową”:

a) Ip. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

1

Ścisła

W kompleksie Czerwone Bagno oddziały o numerach: 57a–d, 58a–b, k–h, 70a–f, 71a–i, 75d–f, i–j, 76a–i, 77a–f, 78a–f; 79a–c, 80a–f, 81a–c, 82a–i, 83a–j, 84a–h, 85a–f, 86a–i, 87a–d, 88a–c, 89a–g, 90a–h, 91a–d, 92a, b, 93a–h, 94a–c, 95a–d, 96a–g, 97a–h w Obwodzie Ochronnym Tajno; 98a–b, 99a–g, 100a–j, 101 a–o, 102a–y, 103a–a, 115 a–m, 141a–o, 142a–k, 143a–s, 144a–l w Obwodzie Ochronnym Grzędy

4472,23

 

 

 

 

 

 

W kompleksie Brzeziny oddziały o numerach: 449c, f–l, 450c–h, 451a–d, 452d, 453a–c, 454a–b, 455a–b, 456a–b, 457a–b, 458a–c, 459a–d, 460a–c, 461 a–b, 462d–h, 463a–c, 464a–g, 465a–f, 466a–i, 467a–d, 468a, 469a, 470a–b, 471a–h, 472a–b, 473a, 474af, 475a–h, 476a–g, 477a–i, 478a–l, 479a–o, 480a–l, 481a–d, 482a–c, 483a–d, 484a–c, 485a–d, 486a–d, 487a–b, 488a–d, 489a–f, 490a–g, 491a–c, 492a–f, 493a, 494ad, 495a–d, 496a–d, 497a–d, 498a–b, 499a–f, 500a–c, 501a–c, 502a–f, 503a–d, 504a–f, 505a–h, 506a–h, 507a–h, 508a–d, 509a–d, 510a–f w Obwodzie Ochronnym Brzeziny

 

2

Czynna

W Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki oddziały o numerach: 1–12, 13a–b, 14–16, 17a–f, 18, 19a–f, 20–26, 27a–f, 28

w Obwodzie Ochronnym Tajno oddziały o numerach: 29a–56i, 58c–j, 59a–69p, 72a–74d, 75a–c, g, h

w Obwodzie Ochronnym Grzędy oddziały o numerach: 104108, 116a–d, i, k–I, 117, 124, 125a–b, d–l, 128, 136–140, 145–150, 153–167, 170–182, 185–186, 189–196

w Obwodzie Ochronnym Ciszewo oddziały o numerach: 109–123, 129–135, 151–152, 168–169, 183–184, 187, 197, 200229

w Obwodzie Ochronnym Kapice oddziały o numerach: 235–290, 291a–i, o–r, 292–298

w Obwodzie Ochronnym Osowiec oddziały o numerach: 299355

w Obwodzie Ochronnym Werykle oddziały o numerach: 356–377, 378a–f, h, j, m–n, p–z, 379–407, 408a–b, d–i, 409–439

w Obwodzie,Ochronnym Brzeziny oddziały o numerach: 440–448, 449a–b, d, 450a–b, 461c–f, 462a–c

w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo oddziały o numerach: 188,198–199, 230–234, 511a, ci, k–I, o–s, y–bx

W gminie Bargłów Kościelny w obrębie Łąki wsi Tajno Orzechówka dz. Nr: 192, 194, 195, 197, 198, 200, 201

W gminie Dąbrowa Białostocka w obrębie Kamienna Nowa dz. Nr: 284, 17/8, 647, 649, 650, 651, 590/4, 592/4, w obrębie Kamienna Stara dz. Nr: 355, w obrębie Kropiwno dz. Nr: 247, 298, 299, 339, 340, 375, 376, 379, 380, 872, 420/1, 472/1, 497/1, 762/1, 770/1, 800/1, w obrębie Małowista dz. Nr: 795, 796, 797, 804, w obrębie Szuszalewo dz. Nr: 98/2, 99/2, 100/2

W gminie Goniądz w obrębie Budne – Żarnowo dz. Nr: 269, 271, 277, 278, 279, 285, 286, 288, 270/1, 280/1, w obrębie Dawidowizna dz. Nr: 1367, 1368, 1611, 1423/2, 319/2, w obrębie Downary dz. Nr: 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1363, 1367, w obrębie Klewianka dz. Nr: 503, 695, 742, 814, w obrębie m. Goniądz dz. Nr: 21, 22, 86, 143, 145, w obrębie Olszowa Droga dz. Nr: 658, 804, 938, 1046, 68, 239, 371, 497, 552, 595, 681, 810, 942, 976, 1094, 1095, 1130, 1141, 1142, w obrębie Olszowa DrogaZa Twierdzą dz. Nr: 103, 1376, 1377, 1378, w obrębie Osowiec dz. Nr: 278, 279, 280, 284, 285, 290, 312, 313, 272/3, 275/5, 108, 832, w obrębie Szafranki dz. Nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, w obrębie Wólka Piaseczna dz. Nr: 110, 111, 112, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 133/1, 133/2, 224, 227, 256, 257, 258, 267, 366, 385, 771, 273/1, 426, 464, 492, 500, 508, 509, 517, 518, 542, 551, 554, 560, 571, 602, 614, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 706, 736, 755, 777, 778, 779, 780, 791, 792, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 853, 854, 855, 856, 871, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, w obrębie Wólka Piaseczna – Bagno I dz. Nr: 106, 107, w obrębie Wólka Piaseczna – Bagno II dz. Nr: 1, w obrębie Wólka Piaseczna – Bobrówka I dz. Nr: 549, 550, w obrębie Wólka Piaseczna – Bobrówka II dz. Nr: 551, 552, w obrębie Wólka Piaseczna – Jaświły dz. Nr: 394/2, w obrębie Wólka Piaseczna – Kalinówka Królewska dz. Nr: 768, w obrębie Wólka PiasecznaKlewianka, Krzecze dz. Nr: 538, 539, 540, 541, w obrębie Wólka PiasecznaKrasne Stare dz. Nr: 8, w obrębie Wólka Piaseczna – łąki k. Wólki Piasecznej dz. Nr: 3, 5, 6, 1/2, 2/1, w obrębie Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi dz. Nr: 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 136, 139, 140, 141, 143, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 170, 174, 176, 178, 191, 198, 199, 200, 212, 213, 217, 218, 230, 231, 323, 324, 427, 444, 445, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 507, 509, 510, 548, 549, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 588, 597, 598, 599, 631, 636, 637, 639, 645, 860, 713, 714, 727, 728, 758, 767, 768, 758, 847, 850, 854, 855, 1659, 1659, 1931, 1659, 2280, 2379, 2379, 2379, 2397, 134, 860, w obrębie Wólka Piaseczna – Mociesze, Szaciły dz. Nr: 133, 135, 173, 541, w obrębie Wólka Piaseczna – Piwowary dz. Nr: 217, w obrębie Wólka Piaseczna – Szpakowo dz. Nr: 355, 356, w obrębie Wroceń dz. Nr: 247

26436,92

 

 

 

 

 

 

W gminie Grajewo w obrębie Kapice dz. Nr: 264, 265, 618, 619, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 661, 663, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 694, 695, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 714, 718, 721, 722, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 636/2, 645/2, w obrębie Sojczyn Gradowy dz Nr: 158, 256, 877, 885, 916, 1095

W gminie Jaświły w obrębie Dolistowo Nowe dz. Nr: 128, 455, 456, 457, 458, 527, 574, 616, w obrębie Dolistowo Stare dz. Nr: 577, 578, 781, 659, w obrębie Zabiele dz. Nr: 976, 1125, 970

W gminie Jedwabne w obrębie Mocarze dz. Nr: 307, w obrębie Pluty dz. Nr: 468, w obrębie Szostaki dz. Nr: 181, 182

W gminie Lipsk w obrębie Jałowo dz. Nr: 18, 40, 41, 47, 68, 75, 76, 85, 107, 413, 490, 494, w obrębie Lipsk dz. Nr: 1043, 1057, 1063, 1081, 1089, 1107, 1118, 1169, 1170, 1324, 1326/2, 1584/2, 172, w obrębie Rogożyn Nowy dz. Nr: 355, w obrębie Rogożyn Stary dz. Nr: 390, 592, w obrębie Rogożynek dz. Nr: 411

W gminie Radziłów w obrębie Brychy dz. Nr: 241, 228, 230, 231, 232, w obrębie Klimaszewnica dz. Nr: 809/2, 808, 1010, 1006, 1002, 858, 896/2, 814, 818, 850, 1007, 1008, 1009, 853/1, 853/2, 857/2, w obrębie Łoje Awista dz. Nr: 543, 544, 414, 579, 580, 581, 582, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 205, 220, 221, 222, 223, 224, 697, 708, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 1002, 1003, 1004, 1006, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 203/1, 203/2, 203/3, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 695/2, 696/2, 714/2, 740/2, 741/1, 741/2, 786/2, 841/1, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 605, 606, 624, 625, 641, 659, 677, 713, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 844, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1005, 1007, 1009, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1031/1, 1031/2, 695/1, 696/1, 714/1, 740/1, 786/1, 839/1, 839/2, 841/2, 182, 219, 578, w obrębie Mścichy – Łąki dz. Nr: 729, 730, 731, 401, 406, 733, 734, 735, 736, 737, 738, w obrębie Sośnia dz. Nr: 143, 144, 145, 156, 158, 205, 206, 221

W gminie Rajgród w obrębie Kuligi dz. Nr: 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, w obrębie Pieńczykowo dz. Nr: 221, w obrębie Woznawieś dz. Nr: 199

W gminie Suchowola w obrębie Domuraty dz. Nr: 119, w obrębie Karpowicze dz. Nr. 1, 29, w obrębie Podhorodnianka dz. Nr: 416, 417, 415/2, w obrębie Rutkowszczyzna dz. Nr: 513, 514, 515, 516, 517, 518, 577, 601

W gminie Sztabin w obrębie Czarniewo dz. Nr: 136, 137, 138, w obrębie Czarny Las dz. Nr: 53, 54, w obrębie Dębowo dz. Nr: 7, 33, 34, 35,1/6, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, w obrębie Jagłowo dz. Nr: 41, 45, 47, 66, 68, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 405, w obrębie Jasionowo k. Dębowa dz. Nr: 79, 47, 50/14, w obrębie Jasionowo k. Krasnegoboru dz. Nr: 421, w obrębie Jaziewo dz. Nr: 631, 572, 574, 575, 576, 583, 584, 586, 587, 589, 670, 671, 672, w obrębie Kopytkowo dz. Nr: 1, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 49/1, 85, 92, 107, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 148, 160, 82/2, 82/33, 90/2, w obrębie Krasnoborki dz. Nr: 493, w obrębie Krasnybór dz. Nr: 435, 580, 575, 576, 577, 578, 579, 686, 688, 689, 690, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 813, 815, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, w obrębie Lipowo dz. Nr: 177, 182, w obrębie Mogielnice

 

 

 

 

 

 

 

dz. Nr: 187, 601, 604, 606, 607, 608, 611, 613, 616, 617, 620, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 152/3, 152/4, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/1, 169/2, 175/1, 136, 214, 215, 218, 219, 220, 485, 491, 622, 623, 641, 195/1, 195/3, 195/4, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 216/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, w obrębie Ostrowie dz. Nr: 293, 299, 351, 355, 363, 383, 384, 390, 393, 397, 541, 300/1, 401/1, w obrębie Polkowo dz. Nr: 73/1, 76/3, 79/1, 171, 172, 176, 178, 106/5, 106/7, 133/2, 173, 177, w obrębie Sztabin dz. Nr: 1102, w obrębie Wolne dz. Nr: 112

W gminie Trzcianne w obrębie Budy – Budy dz. Nr: 28, w obrębie Budy – Dzieżki dz. Nr: dz. Nr: 196, w obrębie Budy – Gugny dz. Nr: 38, w obrębie Budy – Zalesie, Zucielec dz. Nr: 256, w obrębie Budy – Zofiówka dz. Nr. 271, 311, 367, 368, 369, 370, 371, w obrębie Budy – Kalinówka Królewska dz. Nr: 103, w obrębie Giełczyn dz. Nr: 1, 1303, 1353, 1464, 1680, 1682, 1695, 1705, 1710, 1718, 1193, 970, w obrębie Gugny – Dobarz na mapie nr 1 dz. Nr: 437, 438, 440, 441, 442, 443, 445, na mapie nr 2 dz. Nr: 102, 103, 109, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 184/1, 314/1, na mapie nr 3 dz. Nr: 139, 140, 141, 142, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 167/2, 254/1, 303/2, na mapie nr 4 dz. Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, na mapie nr 5 dz. Nr: 198, 251, 267, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 191/1, 191/2, 196/3, 196/5, 197/1, 197/3, 197/4, w obrębie Gugny – Krypno Wielkie dz. Nr: 492/1, 492/2, w obrębie Gugny – Zastocze dz. Nr: 282, 73, 74, w obrębie Nowa Wieś – Bagno Ławki dz. Nr: 1, 251, 251, 312, 321, 336, 361, 371, 387, 407, 408, 410, 451, 459, 491, 492, 517, 594, 439/3, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 503/8, 503/9, 545, 548, 551, 556, 559, 561, 575, 576, 405/7, 536/1, 565/1, 565/7, 584, 588, 601, 602, 607, 608, 611, 634, 635, 643, 647, 654, 656, 659, 660, 670, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 683, 693, 694, 695, 699, 701, 710, 711, 727, 728, 733, 737, 739, 747, 750, 751, 777, 780, 783, 784, 786, 787, 798, 813, 827, 828, 830, 833, 840, 852, 870, 871, 872, 878, 883, 884, 889, 892, 897, 898, 905, 909, 912, 913, 917, 921, 923, 933, 939, 940, 941, 944, 947, 952, 955, 957, 963, 976, 977, 978, 979, 987, 989, 990, 994, 996, 998, 1003, 1005, 1008, 1014, 1015, 1017, 1018, 1036, 1041, 1043, 1046, 1052, 1066, 1131, 1150, 803/1, 808/1, 815/1, 824/1, 831/1, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1186, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 1223, 1252, 1253, 1553, 1562, 1563, 1564, 1567, 1582, 1166/1, 1167/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1199/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1236/1, 1247/1, 1261, 1262, 1265, 1268, 1277, 1281, 1290,1292, 1293, 1296, 1299, 1305, 1307, 1316, 1317, 1319, 1321, 1324, 1326, 1337, 1338, 1342, 1344, 1345, 1356, 1358, 1371, 1373, 1379, 1388, 1389, 1410, 1425, 1435, 1452, 1454, 1464, 1466, 1499, 1502, 1503, 1504, 1505, 1517, 1518, 1522, 1524, 1529, 1540, 1541, 1547, 1264/1, 1368/1, 1469/1, 1473/1, 1477/1, 592, 254, 255, 261/1, 262, 389, 391, 405/1, 412/1, 439/1, 442/1, 447/4, 577, 578, 580, 586, 589, 616, 642, 652, 673, 1559, 685, 1155, w obrębie Szorce dz. Nr: 5, 10, 11, 13, 32, 33, 47, 48, 51, 62, 74, 75, 79, 97, 98, 103, 106, 116, 132, 135, 141, 142, 147, 153, 161, 162, 167, 169, 363, 367, 371, 376, 395, 404, 409, 410, 417, 435, 436, 442, 445, 447, 452, 453, 487, 1259, 925

W gminie Wizna w obrębie Sieburczyn dz. Nr: 431

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. nr 131, poz. 922).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »