reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 14) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa Agencji, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1–9.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Departament Prawny;

3) Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego;

4) Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego;

5) Departament Nauki, Szkolenia i Informacji Społecznej;

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej;

7) Departament Ekonomiczno-Budżetowy;

8) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych;

9) Biuro Spraw Obronnych;

10) Stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9, mogą być, za zgodą dyrektora generalnego, tworzone wydziały.

3. Biurem Dyrektora Generalnego kieruje bezpośrednio dyrektor generalny.

4. Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega Kancelaria Tajna.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama