reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 87 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 2, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w punkcie I. „Na obszarach objętych ochroną czynną" w tabeli A. „W ekosystemach leśnych": – lp. 2, 6 i 8 otrzymują brzmienie:

2

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie – trzebież późna o charakterze przebudowy

26,61 ha

35by, 86c, 88w, 97w, 66Abx, 39d, 86Ak, 86m, 39bx, 92j, 109d, 109m, 113b, 114b

6

Podsadzenia inicjujące przebudowę drzewostanów na gruntach porolnych

43, 75/7, 88 ha

92j, 94b, 109d, 109m, 110f, 137d, 1371

8

Zabezpieczenie nalotów i podrostów oraz powierzchni odnowionych przed zgryzaniem przez zwierzęta łowne

15,52 ha

61h, 86p, 92j, 94b, 103n, 104k, 108f, 109d, 109n, 115h, 121a, 137d, 137l, 110f

 

– po lp. 15 dodaje się lp. od 16 do 26 w następującym brzmieniu:

16

Cięcia gniazdowe inicjujące przebudowę drzewostanów na gruntach porolnych

4,95 ha

94b, 110f, 137d, 1371

17

Przygotowanie gleby pod odnowienie

7,88 ha

94b, 92j, 109d, 109m, 110f, 137d, 1371

18

Usuwanie niebezpiecznych wiatrołomów i wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu

 

Tereny objęte ochroną czynną

19

Regulowanie zagęszczenia drzew – czyszczenia późne – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

11,14 ha

187h, 187k, 217f

20

Regulowanie zagęszczenia drzew – trzebież wczesna – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

9,20 ha

185f, 186d, 186g, 187f, 187g, 187i, 187l, 217d

21

Regulowanie zagęszczenia drzew – trzebież późna – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

1,77 ha

185i, 187j

22

Usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

Cały obszar

 

23

Wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady i pasożytnicze grzyby zagrażające trwałości drzewostanów – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

Cały obszar

185–187, 215–218

24

Poprawki i uzupełnienia – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

10,36 ha

185c

25

Wykładanie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

2 sztuki

199f, 214f

 

26

Poszukiwania owadów w ściółce (jesienne) – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, zabieg na koszt zarządcy terenu

4 próby

199d, 206h, 212g

 

b) w punkcie I. „Na obszarach objętych ochroną czynną" w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych": – lp. 1 i 5 otrzymują brzmienie:

1

Usunięcie drzew i krzewów porastających nieleśne ekosystemy lądowe

15 ha/rok

46Af, 65I, 65i– część SE, 65bx, 80y, 80z, 83t, 83ax, 83gx, 110k, 143g, 143m

5

Wykaszanie trzciny porastającej łąki wraz z usunięciem biomasy

50 ha/rok

144gx, 146k, 148z, 36d, 35hy, 36Ba

 

– po lp. 6 dodaje się lp. od 7 do 13 w następującym brzmieniu:

7

Budowa płotków zwykłych i barierek w miejscach nasilenia ruchu turystycznego – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, wykonanie na koszt zarządcy terenu

6000 m

Oddziały: 185–191, 202–210, 215

8

Usuwanie krzewów rosnących w dnie i skarpach rowów, wykaszanie skarp i poboczy rowów, usuwanie namułu, rozplantowywanie wydobytego namułu, naprawa istniejących umocnień, zabudowa wyrw i nor – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zabiegi na koszt zarządcy terenu

 

Rzeka Pustynka, Kanał Żelazo–Kluki, Kanał Łupawa–Łeba, Kanał Gardna-Łeba, rzeka Wysoka, Kanał Główny II, Kanał odpływowy ze stacji pomp Kluki IV–II, Wał wsteczny prawy kanału Gardna–Łeba, Wał wsteczny lewy kanału Gardna–Łeba, Kanał dopływowy i odpływ stacji pomp Kluki IV–I, Kanał Główny I, Wał przyjeziorny lewy jez. Łebsko (Kluki), Wał wsteczny lewy kanału Łupawa–Łeba, Kanał dopływowy zbiornik stacji pomp Kluki I, Kanał odpływowy stacji pomp Kluki I, Wał wsteczny lewy rzeki Pustynki (Kluki), Wał rzeki Łupawy, Wał Smołdzino, Kanał Gardna A zbornik i kanał odpływowy stacji pomp Gardna IX–X, Wał przyjeziorny jeziora Gardno, Wał prawy rzeki Łupawy, Kanał Człuchowski prawy, Kanał Gardna A, Kanał Sieciński, Kanał Człuchowski B, Wał lewy przyjeziorny jez. Gardno, rzeka Brodnica–Wierzchocino, rzeka Broda–Osieki, Wał wsteczny prawy rzeki Broda–Osieki, Kanał dopływowy, zbiornik i kanał odpływowy ze stacji pomp Gardna VII, Kanał Młyński, Kanał Izbica XIV, Kanał D pompowy strugi Główczyckiej, Kanał Ptasi, Wał prawy rzeki Łeby, Wał przyjeziorny jez. Łebsko – Lisia Góra, Wał lewy rzeki Łeby, Kanał Luciński – ujściowy odcinek, Kanał Żarnowski, Wał przeciwpowodziowy przy jeziorze Łebsko

9

Usuwanie nalotów i podrostów drzew na gruntach, na których wskazane jest przywrócenie użytkowania łąkowego i pastwiskowego

Obszary ochrony czynnej

Obwody Ochronne: Kluki, Rowy, Smołdzino, Smołdziński Las, Żarnowska

10

Dopuszczenie stosowania przefermentowanego obornika raz na 4 lata w dawce nie przekraczającej 10 t/ha

 

55s – część, 55y, 55z, 55bx, 55cx, 55dx, 55fx, 55gx, 58n, 58o, 58p – część, 58jx, 58hx, 61Aa – część, 61l, 61m, 61n, 61o, 61p, 61r, 61x, 61z – część, 61ax, 82Aa, 82c, 82d, 91Ag, 144nx, 144px, 144rx, 144xx, 144yx, 144zx, 144ay, 145a, 145c, 145d, 145f, 145i , 145j, 145k

 

11

Dopuszczenie stosowania przefermentowanego obornika raz na 4 lata w dawce nie przekraczającej 20 t/ha

 

100Aa, 100c, 100d, 100g, 100i, 100j, 100k, 105Aa, 105c, 105d, 105f, 105k, 105Ba, 105Bb, 105Bc, 105Bf, 105Bg, 105Bi, 105Bk, 105Bm – część N, 105Bn, 105Bo – część N

12

Ustawianie wiat nie związanych trwale z gruntem lub zapór przeciwwietrznych chroniących bydło na łąkach dzierżawionych – wykonanie na koszt dzierżawcy

Obszary ochrony czynnej

Obwody Ochronne: Kluki, Rowy, Smołdzino, Smołdziński Las, Żarnowska

13

Całoroczny wypas bydła na koszt właściciela wraz z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności weterynaryjnej za stan pogłowia

120 ha/rok

Obwód Ochronny Żarnowska

 

c) w punkcie II. „Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku":

– lp. 3 i 5 otrzymują brzmienie :

3

Remont i wykonanie nowych barier oraz nawierzchni wzdłuż tras turystycznych i dydaktycznych z miejscowych materiałów naturalnego pochodzenia

do 7000 m

Obszary ochrony ścisłej i czynnej

5

Ustawienie, a w latach kolejnych naprawa tablic informacyjno-edukacyjnych i map

do 200 sztuk

Przy trasach turystycznych i dydaktycznych

 

– po lp. 9 dodaje się lp. od 10 do 31 w następującym brzmieniu:

10

Utrzymanie przejezdności dróg przeciwpożarowych i ratunkowych, stabilizacja dróg na zjazdach na plażę – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, wykonanie na koszt zarządcy terenu

2 zjazdy

189, 206

11

Ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych w miejscach nasilonego ruchu turystycznego – pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku, wykonanie na koszt zarządcy terenu

50 sztuk

185–191, 202–210, 215

12

Usunięcie drzew na projektowanym odcinku trasy rowerowej z Łeby do Rąbki

1700 m

1,2

13

Uporządkowanie i przywrócenie do stanu właściwego terenu po wymianie sieci telekomunikacyjnej – położenie kabla podziemnego na odcinku Łeba–Rąbka

1700 m

1,2

14

Budowa punktów informacyjno-dydaktycznych

7 sztuk

Rąbka, Rowy, parking leśny w Czołpinie, parking w Klukach, przy wieży na Rowokole, na parkingu przy jeziorze Dołgie Duże, na terenie byłej jednostki wojskowej

15

Budowa witaczy (symbolicznych bram)

5 sztuk

Obwody Ochronne: Żarnowska, Smołdzino, Rowy, przy Muzeum w Smołdzinie

 

16

Budowa wiat drewnianych z ławkami

4 sztuki

Obwody Ochronne: Rąbka, Rowy

17

Ustawienie w terenie kierunkowskazów

56 sztuk

Przy szlakach turystycznych

18

Naprawa podejścia do latarni i na Rowokół

600 m

Obwody Ochronne: Smołdzino, Smołdziński Las

19

Remont pomostów

3 sztuki

Jeziora: Gardno, Dołgie Duże, Dołgie Małe

20

Remont platformy widokowej w Czołpinie

1 sztuka

Obwód Ochronny Smołdziński Las

21

Budowa wież widokowych

3 sztuki

Rąbka, Kluki nad jeziorem Łebsko, oddział 145g nad jeziorem Gardno

22

Wykonanie kładek

90 m
50 m

Wielkie Bagno Obwód Ochronny Rowy przy wydmie szarej

23

Remont mostku

1 sztuka

Kanał Gardno–Łeba

24

Remont bramy przy Rowokole

1 sztuka

Obwód Ochronny Smołdzino

25

Remont wiat na Rowokole

3 sztuki

Obwód Ochronny Smołdzino

26

Odbudowa mostów

2 sztuki

Obwód Ochronny Rowy

27

Remont wieży na Rowokole

1 sztuka

Obwód Ochronny Smołdzino

28

Wykonanie ścieżek przyrodniczych

10000 m

Obwody Ochronne: Rąbka, Smołdzino

29

Modernizacja parkingów

2 sztuki

Obwody Ochronne: Smołdziński Las, Rąbka

30

Ustawienie w terenie ławek i koszy na śmieci

Ławki – 136 sztuk Kosze – 126 sztuk

Przy szlakach turystycznych

31

Wykonanie zaplecza dydaktycznego przy obiektach muzealnych Parku

3 sztuki

Obwody Ochronne: Rąbka, Smołdzino, Rowy

 

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w punkcie I. „Obszary objęte ochroną czynną" w tabeli A. „Ochrona czynna gatunków zwierząt":

– lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo Rybitwa czarna Chlidonias niger Rybołów Pandion haliaetus

Ochrona czynna

Budowa potencjalnych stanowisk lęgowych

 

– po lp. 2 dodaje się lp. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

3

Foka szara Haelichoerus grypus

Wypuszczanie fok zgodnie z projektem reintrodukcji realizowanym przez Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

Cały obszar morski Parku

4

Ssaki morskie

Ochrona czynna gatunków

Monitoring gatunków na całym obszarze morskim Parku

 

b) w punkcie I. „Obszary objęte ochroną czynną", tabela B. „Ochrona czynna gatunków roślin", lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Mikołajek nadmorski Eryngium maritimum

Ochrona czynna gatunku

Zbiór nasion i wysiewanie ich zarówno wokół osobników rosnących, jak również w podobnych siedliskach. Oddziały: 33–35

 

c) w punkcie II. „Objęte ochroną krajobrazową", tabela A. „Ochrona czynna gatunków zwierząt", lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Nietoperze rodzaj: Myotis, Plecotus, Pipistrellus

Ochrona czynna

Budowa i montaż schronień. Monitoring skrzynek i kryjówek

 

3) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem ha

1

Ścisła

4a–nx, drogi, 5a–z, bx–hx, jx–ox, drogi, 6a–kx, drogi, 7a–t, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19a–tx, drogi, 19Aa–hx, rowy, drogi, 20a–tx, drogi, linie, 20Aa–w, y, bx–nx, px, rowy, drogi, linie, 21a–gx, rowy, drogi, 21Aa–z, rowy, linia, 22a, c–lx, rowy, drogi, linie, 24a–kx, rowy, drogi, linie, 25, 26, 27z–gx, lx–nx, drogi, 28a–az, rowy, drogi, linie, 28Ag, s–cx, drogi, 28B, 29a–hy, drogi, 29Aa–dx, gx–hx, drogi, rowy, 30a–ry, rowy, drogi, linie, 31 a–ty, drogi, 32a–gx, drogi, 50o–p, 54a–c, rowy, drogi, 62a–c, rowy, 66, 68, 69b, drogi, 77h–i, k–m, r–t, drogi, 141b–h, rowy, wały, 142, 147b–g, n, rowy, 148g–i, s–y, dx–mx, rzeki

5 928,93

2

Czynna

1, 2a–fy, hy, rowy, drogi, 2Aa–g, i, k–m, bx–ix, rowy, drogi, linie energ. 3, 4 drogi, 5 drogi, 6 drogi, 7 drogi, 19 drogi, 19A drogi, 20 drogi, 20A drogi, 21hx–px, tx–iy, linie, drogi, 21A drogi, 22 drogi, 23a–nx, px, rowy, drogi, 23Aa–z, rowy, drogi, 23Bb–g, rowy, drogi, 24lx–dy, drogi, 25A, 27a–y, hx–kx, ox–wx, rowy, drogi, 28 drogi, 28Aa–f, h–r, rowy, drogi, 29 drogi, 29Afx, drogi, 30 drogi, 31 drogi, 32 drogi, 33, 34, 35a–kx, mx, ox–cy, gy–my, rowy, drogi, 36, 36Aa–ax, rowy, drogi, 36B, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 48, 49, 50a–n, rowy, drogi, 51, 52, 53, 54d–p, rowy, drogi, 55, 55A, 55B, 56, 57, 58a–hx, jx, rowy, drogi, 59, 60, 61, 61Aa–r, t–w, y–ax, rowy, drogi, 62d–m, rowy, drogi, 63, 64, 65, 65A, 65B, 66Aa–b, d–nx, drogi, rowy, wały, 66B, 67, 68A, 69a, c–w, rowy, drogi, 70, 71, 72, 72A, 73, 73Aa–c, f, rowy, 74, 75a–j. I–o, x–z, rowy, drogi, 76o–mx, rowy, drogi, 76Aa–f, hx–zx, rowy, drogi, 77a–g, j, n–p, drogi, 78, 79, 80, 80A, 81, 82, 82A, 83, 84, 85a–h, fx–nx, rowy, drogi, linie energ., 86a–h, m–z, bx–cx, gx–ay, rowy, drogi, 86A, 86B, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93a–i, k–t, drogi, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 101x–ox, drogi, 102, 103, 104, 105, 105A, 105B, 106, 107, 108a–j, m–bx, rowy, drogi, linie energ., 109, 110, 111a–f, cx, ix–wx, rowy, drogi, groble, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118a–z, drogi, linie energ., 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 129A, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 138, 139, 140, 141a, 141A, 142A, 143a–o, rowy, 144d–ay, rowy, 145a–f, h–I, n–o, rowy, drogi, 146a–k, rowy, drogi, groble, 147a, h–m, rowy, rzeki, 148a–f, j–r, z–vx, rowy, rzeki, wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego, pas techniczny Urzędu Morskiego w Słupsku

26 350,77

 

3

Krajobrazowa

2gy, iy–ly, 2Ah, j, n–ax, 5ax, ix, 20Ax, z–ax, ox, 21rx–sx, dr. 22b, 23ox, 23Bh–i, 35lx, nx, dy–fy, ny, 36Abx–fx, rowy, 54r–s, 58ix, 61As, x, 66Ac, 73Ad, g–bx, rowy, drogi, 75k, p–w, 76a–n, rowy, 76Ag–gx, ay, rowy, drogi, 93j, 108k–I, 111g–I, p–bx, dx–hx, 143p, 144a–c, 145g, m, 1461

132,93

4

Grunty SP w innym zarządzie (kategoria/rodzaj ochrony zostanie wskazany w planie ochrony). Grunty wykazane celem zbilansowania powierzchni Parku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

8,51

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni,

3,29

Agencja Nieruchomości Rolnych,

2,19

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,

74,80

Minister Obrony Narodowej,

1,36

Pozostałe (drogi)

3,36

5

Grunty inne (kategoria/rodzaj ochrony zostanie wskazany w planie ochrony). Grunty wykazane celem zbilansowania powierzchni Parku

prywatne, komunalne

237,89

 

Razem

 

32 744,03

 

4) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) w tabeli I. B. „Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych", lp. 3 otrzymuje brzmienie:

 

3

Ścieżka przyrodnicza „Światło Latarni" Oddziały: 20, 20A, 21

Dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych

5070 osób

 

b) w tabeli I. D. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych", po lp. 19 dodaje się lp. 20 w następującym brzmieniu:

 

20

Szlak niebieski – Obwód Ochronny Smołdziński Las, oddziały: 20, 20A, 21

Szlak pieszy wykorzystywany również jako rowerowy. Możliwość udostępniania dla zorganizowanych przewozów turystycznych

900
osób/dobę

 

c) w tabeli I. F. „Miejsca udostępniane dla amatorskiego połowu ryb", po lp. 5 dodaje się lp. 6 w następującym brzmieniu:

 

6

Plaża nad Morzem Bałtyckim – oznakowanie miejsc do amatorskich połowów z brzegu w granicach Parku, poza kąpieliskami. Prowadzenie kontroli rybołówstwa wspólnie z właściwymi podmiotami

Na łowiskach obowiązuje: a) wymiar ochronny: – sandacza – 55 cm; – szczupaka– 50 cm b) zakaz: – palenia ognisk i biwakowania; – stosowania zanęt roślinnych i żywca c) okres ochronny: – siei od 15 października do 31 grudnia; – troci i łososia od 15 września do 31 grudnia W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy dotyczące sportowo-rekreacyjnego połowu ryb, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich

100 osób/dobę

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama