reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego do spraw XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14/COP-MOP4)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Organizacyjny do spraw XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14/COP-MOP4), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw środowiska, w sprawach dotyczących organizacji w Polsce w terminie od 1 do 12 grudnia 2008 r. XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto, zwanej dalej „COP14/COP-MOP4”.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Pani Beata Paziewska, Dyrektor Biura Ministra – jako przewodniczący Zespołu;

2) Pan Sławomir Mazurek, Rzecznik Prasowy Ministra;

3) Pan Łukasz Oprawski, Gabinet Polityczny Ministra;

4) Pan Jakub Gibek, Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu;

5) Pan Michał Milewski, Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju;

6) Pan Jacek Mizak, Biuro Ministra;

7) Pani Beata Kurek, Biuro Administracyjno-Finansowe;

8) Pan Jakub Siewko, Dyrekcja Generalna Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”;

9) Pani Monika Ślusarska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

§ 3

1. Do zakresu działań Zespołu należy koordynacja przygotowań organizacyjnych w związku z organizacją COP14/COP-MOP4 w Polsce w terminie od 1 do 12 grudnia 2008 r.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) koordynacja wszelkich działań organizacyjnych, jakie będą spoczywać na stronie polskiej jako gospodarzu COP14/COP-MOP4;

2) współpraca z Sekretariatem ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, mającym siedzibę w Bonn, Republika Federalna Niemiec, celem uzgodnienia wszelkich wymagań administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych oraz technicznych, określonych dla konferencji odbywających zgodnie z zasadami ustalonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, związanych z organizacją COP14/COP-MOP4 w Polsce, w tym zobowiązań, które będą zawarte w porozumieniu (Host Country Agreement), jakie zostanie zawarte z Sekretariatem Konwencji w Bonn, dotyczącym organizacji COP14/COP-MOP4;

3) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska w ramach działań zmierzających do określenia i realizacji szczegółowych wymagań administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych i technicznych związanych z organizacją COP14/COP-MOP4, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie głównego wykonawcy;

4) współpraca z wyłonionym głównym wykonawcą organizacji COP14/COP-MOP4 celem realizacji wszelkich zobowiązań administracyjnych, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych, które będą spoczywały na stronie polskiej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zespołu oraz przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdania i informacje dotyczące działalności Zespołu.

2. Na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami.

§ 5

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 41 – środowisko.

2. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 200, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama