reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 68 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24. poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2 Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3) w załączniku w § 13 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 15 w brzmieniu:

„15) realizacja zadań Ministra określonych w przepisach o ogrodach działkowych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).”.

§ 2

Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakresy działania ulegają zmianie z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni opracują i przedłożą do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu Ministerstwa Środowiska wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych, dostosowane do zmienionych zakresów działania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 170, poz. 1217 i Nr 220. poz. 1600.

3) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 11 Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Nr 48 Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama