reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasu w Unii Europejskiej”, zwaną dalej „komisją przetargową”.

2. Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 133 000 euro.

§ 2

W skład komisji przetargowej wchodzą:

1) przewodniczący – Edward Lenart – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa;

2) członkowie:

a) Grażyna Olejarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Departamencie Leśnictwa,

b) Agnieszka Uścimiuk – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego;

3) sekretarz – Ewa Lipka-Chudzik – Radca Ministra w Departamencie Leśnictwa.

§ 3

Tryb pracy oraz obowiązki przewodniczącego, członków oraz sekretarza komisji przetargowej określa zarządzenie Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska1).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Treść zarządzenia została zmieniona zarządzeniem Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama