reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 68 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”, Ip. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

7

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na łącznej powierzchni 58,41 ha

Obręb Ochronny Wigry: 29c, 30g, 47m, 92b, 92f, 118b, 118g, 169c.
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 260g, 288b, 304b, 323c, 324d, 343b, 359i, 360d, 361a, 387d, 395b, 396g

8

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 40 do 70 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na powierzchni 112,21 ha

Obręb Ochronny Wigry: 29b, 29d, 29m, 30f, 30p, 33h, 35c, 35d, 38b, 43a, 45a, 73g, 79b, 96d, 108a, 108b, 108c, 119b, 1271, 169b.
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 202c, 2099, 210a, 210b, 210i, 210j, 238i, 2381, 260f, 331a, 331b, 331d, 359g, 371a, 3689, 369b, 369h, 379i, 384f, 387g, 387h, 398b

 

2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli C. „W ekosystemach wodnych”, Ip. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

1

Czynna ochrona charakterystycznych dla obszaru Parku gatunków ryb, w tym szczególnie zagrożonych spadkiem liczebności i narażonych na wyginięcie – siei, sielawy, szczupaka

Zarybienia szczupakiem wylęg żerujący. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza Suwalskiego. Podstawowa forma materiału zarybieniowego – wylęg żerujący

Jezioro Wigry (oddz. 188) – do 2 1000 000 szt.
Jezioro Pierty (oddz. 185) – do 230 000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) – do 30 000 szt.
Jezioro Leszczewek (oddz. 190) – 35 000 szt.
Jezioro Omułówek (oddz. 187) – do 30 000 szt.2)

 

 

Zarybienia sielawą. Podstawowa forma do zarybień – wylęg. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188) – 37 440 000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) – do 500 000 szt.2)

 

 

Zarybienia sieją. Podstawową formą do zarybień będzie wylęg. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188) – do 135 000 szt.2)

2

Pozyskanie tarlaków

Odłów tarlaków szczupaka, sielawy, siei

Jezioro Wigry (od dz. 188): sielawa – do 3000 kg, sieja – do 700 kg, szczupak – 606 kg

3

Ochrona tarlisk lina, szczupaka, leszcza, płoci

Zimowe koszenie części roślinności wynurzonej w obrębie tarlisk, usuwanie części skoszonej masy poza jezioro

Jezioro Wigry (od dz. 188A) – Zatoka Zadworze, Ploso Północne – 5000 m linii brzegowej

 

3) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli D. „Inne”:

a) Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych

24 tablice informacyjne wraz z elementami wsporczymi – konstrukcja drewniana na dwóch słupach, zadaszona, ustawiona na stopach betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 46a, 46c, 47f, 47g, 47h, 47i, 47k, 48d, 48f, 49b, 49n, 72c, 79i;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 212a, 298f, 359j, 380a, 388h

 

b) Ip. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań chronnych

Rozmiar

Lokalizacja

9

Budowa kładki naziemnej

Kładka na zielonym szlaku turystycznym wokół jeziora Wigry długość 60 m

Obwód Ochronny Mikołajewo: 213 b

10

Wymiana infrastruktury w miejscach odpoczynku przy szlakach turystycznych

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) – wymiana na nowe – 6 szt. Konstrukcja drewniana ustawiona na stopach betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 53m, 62g, 77i, 92d, 148h;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 336d

 

4) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, w tabeli A. „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez duże ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych

Zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych) na powierzchni 3,50 ha

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 307b, 362f

5

Ochrona miejsc gniazdowania owadów związanych z podłożem gliniastym

Remont 31 konstrukcji glinianych

Obwody Ochronne Lipniak, Gawarzec, Krzywe

 

5) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”, w tabeli B. „Inne”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych

4 tablice informacyjne wraz z elementami wsporczymi – konstrukcja drewniana na dwóch słupach, zadaszona, ustawiona na stopach betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 49k, 49m;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 2281, 230d

 

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Wymiana istniejącej i budowa nowej infrastruktury w miejscach odpoczynku przy szlakach turystycznych

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) – 13 szt. Konstrukcja drewniana ustawiona na stopach betonowych

Obręb Ochronny Wigry: 49g, 1071;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 220r, 230d, 299c, 308f, 337c

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama