reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 69 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. W sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I. „Na obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”:

a) Ip. 8 otrzymuje brzmienie:

8

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej oraz na powierzchniach przeznaczonych do zalesienia

42 próby

74f, g, h, i, 159k

 

b) Ip. 16 otrzymuje brzmienie:

16

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

2,94 ha

2k, 9k, 19b, c, j, 74f, g, h, i, 80h, 86b, f, j, 1540, 1551, 157i, 159b, 161j, n, 193j, 194b, 195h

 

c) Ip. 18 otrzymuje brzmienie:

18

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

4,80 ha

18b, 27z, jx, 37mx, 145p, 222d, r, 232c, d, 241 g

 

d) Ip. 20 otrzymuje brzmienie:

20

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)

132,05 ha

(1a)2, 2k, (2r, 3b, f, g, 4b)2, 5b, 9k, (10z, 11b)2, 17d, g, (k)2, I, (n, s, 18f)2, 19b, c, j, 33b, (f)2, g, 34i, 37m, 51i, g, h, t, 74f, g, h, i, (77j)2, n, (78h)2, n, 80h, (r)2, 86b, j, 931, 102b, 127i, 142j, m, (143b)2, k, (144b)2, 151a, 1540, 159b, 161j, (170f, 179h, 183b)2, 186f, 187c, (188i)2, j, (k)2, (193j, 194a, b, 195a, h)2, 200z, 202a, (204a), (206a), b, 206g, 207a, 213b, (214c, 215a, 220a, 221Ad)2, 222k, 222ax, (252a, c, 255d)2, 302r, dx, 305a, (f, i)2, 307m, p (314a)2, d, (345w, 346c, 357f, j, m, 359a)2, 359f, (370bx)2

 

e) dodaje się Ip. 24 w brzmieniu:

24

Grodzenie upraw leśnych żerdziami lub siatką

5,22 ha

2k, 9k, 19b, c, j, 74f, g, h, i

 

2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I. „Na obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli C. „W ekosystemach wodnych” Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

Wykonanie nowych mnichów oraz remonty istniejących przepustów, przetamowań, grobli, mnichów i uzupełnienie punktowego zasypania rowów

6 nowych mnichów

6, 8, 9, 10, 11, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 140, 328, 330, 332

 

3) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”, w tabeli B. „Ochrona czynna gatunków zwierząt” Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Sikory, kowalik, pełzacz, krętogłów, muchołówka żałobna, pleszka ogrodowa, kraska, bocian czarny, pójdźka, uszatka, puszczyk, puchacz

Poprawa
warunków
lęgowych

Czyszczenie, naprawa istniejących oraz zakup i rozwieszenie nowych budek lęgowych, koszy i platform dla ptaków

 

4) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach”, w tabeli B. „Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych” Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do nich prowadzące:

Przejście grup i indywidualnych zwiedzających po wyznaczonej trasie. Ścieżki są udostępniane po wniesieniu stosownych opłat

Grupy do 40 osób; nie więcej niż 6 grup dziennie na jednej trasie

 

1) „Dąb Dominik” – oddz. 101i, 102l, o, 137a, g, i, j, o, p, 138a, 140z, cx. 161d, h, n, p;

2) „Spławy” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z Zawadówki – oddz. 243a, 245I, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 261 bx, cx, yx, 262d, j, k, jx, nx, ox, rx, sx;

3) „Jezioro Długie” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z miejscowości Kolonia Wola Wereszczyńska – oddz. 154b, d, 155g, h, i, 156g, 157b, c, h, i, j;

4) „Perehod” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z Pieszowoli – oddz. 8b, f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, I, m, o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k;

5) „Obóz Powstańczy” – oddz. 68a, i, j, k, 69i, 71fx, 85i, k, 86a, 87a, 88a, 89a, b

 

5) w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach”, w tabeli C. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych”:

a) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do nich prowadzące:

Przejście grup i indywidualnych zwiedzających po wyznaczonej trasie. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych przez dyrektora Parku. Ścieżki są udostępniane po Wniesieniu stosownych opłat

Grupy do 40 osób, nie więcej niż 6 grup dziennie na jednej trasie

 

1) „Dąb Dominik” trasa skrócona – oddz. 137a, g, i, j, o, p, 140z, cx, 161d, h, n, p;

2) „Spławy” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z Zawadówki – oddz. 243a, 245I, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 261 bx, cx, yx, 262d, j, k, ox, rx, sx, nx, jx;

3) „Jezioro Długie” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z miejscowości Kolonia Wola Wereszczyńska oddz. 154b, d, 155g, h, i, 156g, 157b, c, h, i, j;

4) „Perehod” wraz z czarnym szlakiem łącznikowym z Pieszowoli – oddz. 8b, f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, I, m, o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k;

5) „Obóz Powstańczy” oddz. 68a, i, j, k, 69i, 71fx, 85i, k, 86a, 87a, 88a, 89a, b

 

b) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Pola wypoczynkowe Pieszowola, Łowiszów, Łomnica, Babsk oddz. 10cx, 144p, 161p, 200n

Wypoczywanie, palenie ognisk, rozbijanie namiotów, noclegi; możliwe po zgłoszeniu i wniesieniu stosownych opłat

Grupy do 40 osób, nie więcej niż 6 grup dziennie na jednym polu wypoczynkowym, nocleg do 40 osób na jednym polu wypoczynkowym

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zadania kontynuowane z 2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama