reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust.1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem nr 43 z dnia 12 października 2010 r., zarządzeniem nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r., zarządzeniem nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 24 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 23 maja 2011 r., zarządzeniem nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniem nr 31 z dnia 7 lipca wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 25 sierpnia 2011 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

„Załącznik nr 2

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

Katowice

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

4

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

5

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków

6

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

7

Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Łódź

8

Ciech S.A.

Warszawa

9

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

10

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

11

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.

Kraśnik

12

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Gdańsk

13

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

14

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

15

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

16

HUTMAR S.A.

Częstochowa

17

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

18

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

19

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

20

LS Airport Services S.A.

Warszawa

21

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

22

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

23

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

24

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Płock

25

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

26

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

27

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

28

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

29

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

 

1

2

3

30

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Sopot

31

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

32

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

33

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

34

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

35

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

36

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

37

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” Sp. z o.o.

Władysławowo

38

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

39

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

40

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

41

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

42

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

43

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

44

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

45

Unimor Radiocom sp. z o.o.

Gdańsk

46

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

47

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

48

WITAR S.A.

Poznań

49

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

50

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

51

Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o.

Świdnik

52

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

53

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

Bydgoszcz

54

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.

Nowa Sarzyna

55

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

56

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

57

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

58

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

59

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Lublin

60

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

61

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

„Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość, z wyłączeniem:

– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie.

4. Chemia ciężka, z wyłączeniem Ciech S.A. w Warszawie.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gądkach.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– Gdańskie Zakłady Telelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski-POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

– SIARKOPOL Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

– Bumar sp. z o.o. w Warszawie;

– Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.;

– Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku;

– Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku.

35. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

36. Przemysł skórzany.

37. Przemysł spirytusowy.

38. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

– Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o.o.,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

– Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna sp. z o.o. w Warszawie.

39. Przemysł stoczniowy.

40. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

41. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

42. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

43. Telekomunikacja.

44. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

45. Uzdrowiska.

46. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

47. Wyścigi konne.

48. Zarządzanie nieruchomościami.

49. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.”.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama