REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 15 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarządzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 7.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.”;

3) w § 4 w ust. 3 w pkt 14 uchyla się lit. c;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 3 do zarządzenia pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 15 lutego 2013 r. (poz. 3)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. (poz. 16)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

4

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

8

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

9

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

10

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

11

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

12

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

13

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

przemysł obronny

14

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – Bumar sp. z o.o.

Wadowice

przemysł obronny

15

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

16

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

17

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

18

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

19

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

20

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

21

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

22

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

23

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

przemysł elektrotechniczny

24

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

25

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

 

1

2

3

4

26

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

27

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

28

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

30

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

31

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

32

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

33

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

34

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

35

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

38

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

transport

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

43

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

44

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

45

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Często­chowa

hutnictwo

46

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

47

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

48

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

49

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

przemysł spożywczy

50

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

51

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

przemysł elektroniczny

52

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł obronny

53

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł elektroniczny

54

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

55

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

56

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

57

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

 

1

2

3

4

58

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

59

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

60

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

61

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

62

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

63

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

64

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

65

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

66

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

67

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

68

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

przemysł materiałów budowlanych

69

Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

70

Spółki nie prowadzące działalności

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-22
  • Data wejścia w życie: 2013-02-15
  • Data obowiązywania: 2013-02-15
  • Dokument traci ważność: 2013-05-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA