REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 25 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):",

b) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji."

2) w § 4 w ust. 3 w pkt 14 dodaje się lit. bz w brzmieniu:

„bz) Zakłady Azotowe Puławy S.A."

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2:

a) uchyla się Lp. 53,

b) Lp. 69 otrzymuje brzmienie:

„69. Podmioty w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji",

c) Lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Podmioty nie prowadzące działalności"

5) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 20 oraz w załączniku nr 2 L.p. 69 i 70 niniejszego zarządzenia",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Chemia ciężka z wyłączeniem:

– AZOTY-ADIPOL S.A.,

– Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

– Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S. A.,

– Zakłady Chemiczne POLICE S. A.",

c) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem UNICON Sp. z o.o. w Białogardzie".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 1544.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 25 marca 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

AZOTY-ADIPOL S.A.

Chorzów

chemia ciężka

2

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

3

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

4

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

5

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

6

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

7

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

8

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

9

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

10

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

11

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

12

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

13

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

14

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

15

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

16

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Tarnów

chemia ciężka

17

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

18

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

19

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

20

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-29
  • Data wejścia w życie: 2013-03-25
  • Data obowiązywania: 2013-03-25
  • Dokument traci ważność: 2013-05-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA