REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 31

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 2 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Ministerstwo, w celu optymalizacji realizacji celów i zadań, stosuje podejście procesowe.

2b. Ministerstwo, w celu zapewnienia właściwej jakości i przestrzegania zasad etycznych, stosuje system zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zgodnie z zasadami określonymi odrębnym zarządzeniem.”;

2) w § 16 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Departament koordynuje i wykonuje zadania Ministra wynikające z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Treść zarządzenia została zmieniona zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia Nr 41 z dnia 25 września 2014 r. (Dz. Urz. MSP poz. 27), zarządzeniem Nr 51 z dnia 17 października 2014 r. (Dz. Urz. MSP poz. 37), zarządzeniem Nr 10 z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 10), zarządzeniem Nr 18 z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 18) oraz zarządzeniem Nr 23 z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 23).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
  • Data wejścia w życie: 2015-09-02
  • Data obowiązywania: 2015-09-02
  • Dokument traci ważność: 2016-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA