REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu, zmienionego zarządzeniem nr 9 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 marca 2009 r, zarządzeniem nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2010 r, zarządzeniem nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniem nr 17 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 czerwca 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia w różnym przypadku wyrazy „Departament Reprywatyzacji i Rekompensat”, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Mienia Skarbu Państwa”.

2) użyte w załączniku nr 2 do zarządzenia w różnym przypadku wyrazy „Departament Prawny i Procesowy”, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Prawno-Procesowy”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
  • Data wejścia w życie: 2016-06-30
  • Data obowiązywania: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA