REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 35

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 3 października 2016 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)2), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz. Urz. MSP poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sekretarz Stanu Maciej Małecki podpisuje w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, w tym wnioski o prolongatę terminu odpowiedzi, a także odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie, w zakresie zadań realizowanych przez Sekretarza Stanu i Dyrektor Generalną.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza podpisuje w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, w tym wnioski o prolongatę terminu odpowiedzi, a także odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie, w zakresie realizowanych zadań.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk podpisuje w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, w tym wnioski o prolongatę terminu odpowiedzi, a także odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie, w zakresie realizowanych zadań.”;

4) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild podpisuje w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, w tym wnioski o prolongatę terminu odpowiedzi, a także odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie, w zakresie realizowanych zadań.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister – Członek Rady Ministrów
Zastępujący Ministra Skarbu Państwa

Henryk Kowalczyk

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211 i poz. 1220 oraz z 2016 r. poz. 34.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-05
  • Data wejścia w życie: 2016-10-03
  • Data obowiązywania: 2016-10-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA