REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 37

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 oraz poz. 1605), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz. Urz. MSP poz. 30 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sekretarz Stanu Maciej Małecki określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

2) Departamentu Rynków Kapitałowych;

3) Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej, w tym działań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej.”,

c) dodaje się ust. 9–11 w brzmieniu:

„9. Sekretarz Stanu Maciej Małecki koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

10. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

11. Sekretarz Stanu Maciej Małecki koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.”;

2) uchyla się § 4–5;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

2) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

3) Departamentu Prawnego;

4) Departamentu Prawno-Procesowego;

5) Departamentu Spółek Strategicznych;

6) Biura Audytu i Kontroli.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.”,

c) dodaje się ust. 8–9 w brzmieniu:

„8. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

9. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.”;

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

5) w załączniku nr 2:

a) tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,

b) w tabeli IV uchyla się poz. 6,

c) w tabeli V uchyla się poz. 12;

6) uchyla się załączniki nr 3–4;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

8) w załączniku nr 6:

a) tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia,

b) w tabeli III uchyla się poz. 6,

c) w tabeli IV uchyla się poz. 12;

9) w załączniku nr 7:

a) uchyla się poz. 64 i 70,

b) dodaje się poz. 151 w brzmieniu:

151

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Białystok

 

10) w załączniku nr 9 dodaje się poz. 26 w brzmieniu:

 

26

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

 

11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister – Członek Rady Ministrów
Zastępujący Ministra Skarbu Państwa

Henryk Kowalczyk

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Załącznik 1.

Załączniki do Zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 listopada 2016 r. (poz. 37)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 września 2016 r.

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

2

GRUPA AZOTY S.A.

Tarnów

3

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.

Grzybów

4

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Puławy

5

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Police

6

KGHM „Polska Miedź” S.A.

Lubin

7

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.

Chorzów

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
|z dnia 22 września 2016 r.

TABELA I

I.

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

2

ARELAN S.A.

Łódź

3

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

4

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Katowice

5

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

6

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

7

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRA-BID Sp. z o.o.

Warszawa

8

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

9

Centrum Handlowe Wschód S.A.

Warszawa

10

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Kielce

11

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wrocław

12

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

13

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

14

DRAGMOR Sp. z o.o.

Kraków

15

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Katowice

16

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

17

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice
Śląskie

18

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” sp. z o.o.

Łódź

19

Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o.

Bydgoszcz

20

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

21

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A.

Bielsk Podlaski

22

Fabryka Szlifierek „FAS Głowno” sp. z o.o.

Głowno

23

Fundacja GPW

Warszawa

24

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Warszawa

25

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

26

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

27

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

28

INOFAMA S.A.

Inowrocław

29

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

30

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

31

KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Kraków

32

Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o.

Bielany
Wrocławskie

33

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

34

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka

35

LUBINEX sp. z o.o.

Lubin

36

Małopolski Rynek Hurtowy S.A.

Tarnów

37

Małopolskie Centrum biotechniki Sp. z o.o.

Krasne

38

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

39

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

40

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

41

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Kraków

42

OPAKOMET S.A.

Kraków

43

Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o.

Warszawa

44

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

Piastów

45

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

46

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Białystok

47

Pol-Mot Holding S.A.

Warszawa

48

Polskie Centrum badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

49

Polskie Radio RDC S.A.

Warszawa

50

Polskie Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

51

Polskie Radio S.A.

Warszawa

52

Polskie Radio Szczecin S.A.

Szczecin

53

Polskie Tatry S.A.

Zakopane

54

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

55

Przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

56

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

57

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL sp. z o.o.

Zalesie

58

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

59

Radio Białystok S.A.

Białystok

60

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

61

Radio Katowice S.A.

Katowice

62

Radio Kielce S.A.

Kielce

63

Radio Koszalin S.A.

Koszalin

64

Radio Kraków S.A.

Kraków

65

Radio Lublin S.A.

Lublin

66

Radio Łódź S.A.

Łódź

67

Radio Merkury S.A.

Poznań

68

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

69

Radio Opole S.A.

Opole

70

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

71

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

72

Radio Zachód S.A.

Zielona Góra

73

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

74

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy GIEŁDA HURTOWA S.A.

Legnica

75

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

76

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Radom

77

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

78

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

79

SPOMASZ Bełżyce S.A.

Bełżyce

80

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Bydgoszcz

81

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

82

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

83

Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.

Zabrze

84

TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

Łódź

85

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

86

Uzdrowisko Rabka S.A.

Rabka-Zdrój

87

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

88

WARMIA S.A.

Kętrzyn

89

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Bronisze

90

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

91

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Poznań

92

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą Tulcach Sp. z o.o.

Tulce

93

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

94

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

95

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

96

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

97

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

98

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

99

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

100

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A.

Bydgoszcz

101

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

Oleśnica

102

Zakłady Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

103

Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.

Łódź

104

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

105

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

Zielona Góra

 

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 września 2016 r.

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko-Biała

2

Bondspot S.A.

Warszawa

3

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

5

CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN

Warszawa

6

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

7

Chłodnia Białystok S.A.

Białystok

8

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.

Szczecin

9

DALMOR S.A.

Gdynia

10

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

11

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK S.A.

Kraśnik

12

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie

Koszalin

13

Fundacja – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”

Warszawa

14

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Warszawa

15

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Warszawa

16

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa

17

Fundacja „POMOC” w likwidacji

Poznań

18

Fundacja „Progress and Business”

Kraków

19

Fundacja „Promocja Polska”

Warszawa

20

Fundacja „Wiecznej Pamięci”

Warszawa

21

Fundacja Agencja Rozwoju Komunalnego w likwidacji

Warszawa

22

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Kraków

23

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź

24

Fundacja Kultury

Warszawa

25

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Warszawa

26

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa

27

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej w likwidacji

Warszawa

28

Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

29

Fundacja Polskie Centrum Produktywności

Warszawa

30

Fundacja Pomocy Akcjonariatowi Pracowniczemu

Białka

31

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Warszawa

32

FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji

Warszawa

33

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Warszawa

34

Fundacja Restrukturyzacji POLTEGOR – projekt

Wrocław

35

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Puck

36

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Suwałki

37

Fundacja Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego

Warszawa

38

Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego w likwidacji

Warszawa

39

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa

40

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa

41

Fundacja Społeczności Giełdowych

Warszawa

42

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

43

Fundacja Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych Fabex-Zremb

Warszawa

44

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa

45

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

46

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

47

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

48

HUTMAR S.A.

Częstochowa

49

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń

50

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

51

LS AIRPORT SERVICES S.A.

Warszawa

52

MESKO Spółka Akcyjna

Skarżysko-
-Kamienna

53

METRON-NIGA Sp. z o.o.

Kraków

54

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

55

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

56

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” sp. z o.o.

Poznań

57

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

58

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

Mrągowo

59

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

Biała Podlaska

60

POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wrocław

61

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

62

Polska Fundacja Promocji Kadr

Warszawa

63

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szczecin

64

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

65

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

66

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

67

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Warszawa

68

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

69

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

70

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

71

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

72

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

73

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Dębica

74

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

Częstochowa

75

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przemyśl

76

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

77

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Lubliniec

78

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec
Świętokrzyski

79

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów
Wielkopolski

80

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Zielona Góra

81

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

82

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Sp. z o.o.

Warszawa

83

Przedsiębiorstwo przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” sp. z o.o.

Trzemeszno

84

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A

Katowice

85

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

86

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.

Białystok

87

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Warszawa

88

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

89

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

90

WARS S.A.

Warszawa

91

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

92

Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM” S.A.

Warszawa

93

Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO-AGD” Sp. z o.o.

Skarżysko-
-Kamienna

94

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.

Łódź

95

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” S.A.

Jelenia Góra

96

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Bydgoszcz

97

Zakłady Kórnickie

Kórnik

98

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

99

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

100

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Ponadto podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 4.

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 września 2016 r.

TABELA I

I.

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRA BID Sp. z o.o.

Warszawa

2

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

3

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

4

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

5

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

6

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Warszawa

7

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

8

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

9

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

10

HUTMAR S.A.

Częstochowa

11

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

12

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

14

METRON-NIGA sp. z o.o.

Kraków

15

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

16

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

17

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” sp. z o.o.

Szczecin

23

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

24

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

25

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

26

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

27

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

28

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

29

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

30

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

31

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A.

Bydgoszcz

32

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

33

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

34

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

Załącznik 5.

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 września 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
  • Data wejścia w życie: 2016-11-22
  • Data obowiązywania: 2016-11-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA