| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz 2416, z późn. zm.1)) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. Ml Nr 5, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O uruchomieniu systemu stałego dyżuru kierownik jednostki informuje Ministra Infrastruktury poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury”.

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Ministerstwie Infrastruktury zadania stałego dyżuru realizowane są w Departamencie Spraw Obronnych przez Zespół Stałego Dyżuru, zwany dalej Zespołem”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 104, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 210.

2) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 85, poz. 716.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »