| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 stycznia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 5/1 o pow. 3,0959 ha,

powstałą z podziału działki nr 5 o pow. 9,6574 ha, obręb Wrocławskie Przedmieście, gmina Legnica M., powiat m. legnica, województwo dolnośląskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1399, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 października 2010 r., Nr KNN5g-073/110/10, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1399,

– po pozycji 1398 dodaje się pozycję 1399a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. legnica; Legnica M.; Wrocławskie Przedmieście; 5/2; 6,5615,

2. – nr 409/6 o pow. 1,4604 ha,

powstałą z podziału działki nr 409/3 o pow. 6,3874 ha, obręb Wolsztyn-Obr 1, gmina Wolsztyn M., powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5284, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 października 2010 r., Nr KNN5g-073/131/10, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 5284,

– po pozycji 5283 dodaje się pozycję 5284a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wolsztyński; Wolsztyn M.; Wolsztyn-Obr 1; 409/7; 4,9270,

3. – nr 175/2 o pow. 0,1364 ha,

– nr 175/3 o pow. 0,0789 ha,

powstałe z podziału działki nr 175 o pow. 3,8500 ha, obręb 0012-Popielno (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Popielno), gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 27, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 października 2010 r., Nr KNN5g-073/132/10, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 27,

– po pozycji 26 dodaje się pozycję 27a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; chodzieski; Budzyń; 0012-Popielno; 175/1; 3,6347,

4. nr 4508/2 o pow. 0,1013 ha,

– nr 4508/3 o pow. 0,1834 ha,

– nr 4508/4 o pow. 0,0555 ha,

– nr 4508/5 o pow. 0,0617 ha,

powstałe z podziału działki nr 4508 o pow. 15,1528 ha, obręb 0004-Obręb 4, gmina Żyrardów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 2761, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 października 2010 r., Nr KNN5g-073/136/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2761,

– po pozycji 2760 dodaje się pozycję 2761a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; żyrardowski; Żyrardów; 0004-Obręb 4; 4508/1; 14,7509,

5. – nr 70/9 o pow. 0,1046 ha,

– nr 70/10 o pow. 0,1430 ha,

– nr 70/11 o pow. 0,1815 ha,

– nr 70/12 o pow. 0,0443 ha,

powstałe z podziału działki nr 70/7 o pow. 4,2015 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,1920 ha), obręb 0017-17, gmina Grodzisk Mazowiecki Miasto, powiat grodziski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 109, będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 października 2010 r., Nr KNN5g-073/137/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 109,

– po pozycji 108 dodaje się pozycję 109a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; grodziski; Grodzisk Mazowiecki Miasto; 0017-17; 70/8; 2,6565,

– po pozycji 109a dodaje się pozycję 109b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; grodziski; Grodzisk Mazowiecki Miasto; 0017-17; 70/13; 1,0716,

6. – nr 248 o pow. 1,2220 ha,

położoną w obrębie 0009 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 9 – Koszalin 9), gmina M. Koszalin (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą gminy Koszalin M.), powiat M. Koszalin, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 644, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 października 2010 r., Nr KNN5g-073/143/10, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 644,

7. – nr 274/3 o pow. 0,3757 ha,

powstałą z podziału działki nr 274/1 o pow. 3,1357 ha, obręb 0027-Puszcza Mariańska, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 2687, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 października 2010 r., Nr KNN5g-073/78/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2687,

– po pozycji 2686 dodaje się pozycję 2687a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; żyrardowski; Puszcza Mariańska; 0027-Puszcza Mariańska; 274/4; 2,7600,8.

8. – nr 413/15 o pow. 0,6300 ha,

– nr 413/16 o pow. 1,7947 ha,

– nr 413/18 o pow. 0,2759 ha,

– nr 413/19 o pow. 0,2887 ha,

– nr 413/20 o pow. 0,3198 ha,

– nr 413/22 o pow. 0,3218 ha,

– nr 413/23 o pow. 0,1933 ha,

– nr 413/24 o pow. 0,1246 ha,

– nr 413/25 o pow. 0,2333 ha,

– nr 413/26 o pow. 0,1443 ha,

– nr 413/27 o pow. 0,6343 ha,

– nr 413/29 o pow. 0,1402 ha,

– nr 413/30 o pow. 0,3823 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

– nr 413/17 o pow. 0,8765 ha,

– nr 413/28 o pow. 0,9450 ha,

będące własnością Powiatu Sokólskiego,

powstałe z podziału działki nr 413/3 o pow. 26,3051 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 26,4400 ha), obręb 34 Kamienna Stara, gmina Dąbrowa Białostocka – Obszar Wiejski, powiat sokólski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 306, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 października 2010 r., Nr KNN5g-073/142/10, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 306,

– po pozycji 305a dodaje się pozycję 306a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; sokólski; Dąbrowa Białostocka – Obszar Wiejski; 34 Kamienna Stara; 413/21; 16,5386,

– po pozycji 306a dodaje się pozycję 306b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; sokólski; Dąbrowa Białostocka – Obszar Wiejski; 34 Kamienna Stara, 413/31; 2,4618,

9. – nr 2480/1 o pow. 2,4555 ha,

położoną w obrębie Koniecpol, gmina Koniecpol M., powiat częstochowski, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 2773, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/145/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 2773,

10. – nr 244 o pow. 0,0138 ha,

położoną w obrębie Komorowice Śląskie, gmina Bielsko-Biała M., powiat m. Bielsko-Biała, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 5124, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/149/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 5124,

11. – nr 753/1 o pow. 0,1910 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

– nr 753/3 o pow. 0,0023 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

położone w obrębie Kolej, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 6735 oraz 6736, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/146/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 6735 oraz 6736,

12. – nr 150/1 o pow. 0,0547 ha,

– nr 150/2 o pow. 0,0957 ha,

powstałe z podziału działki nr 150 o pow. 1,1570 ha, obręb 0098-Nowa Wieś Królewska, gmina Opole M., powiat m. opole, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 731, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętej we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/152/10, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 731,

– po pozycji 730 dodaje się pozycję 731a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; m. opole; Opole M.; 0098-Nowa Wieś Królewska; 150/3; 1,0066,

13. – nr 747/1 o pow. 0,0752 ha,

położoną w obrębie 0008-Janików, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 280, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kozienice, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/140/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 280,

14. – nr 25/1 o pow. 0,0186 ha,

powstałą z podziału działki nr 25 o pow. 2,0999 ha, obręb 0005-5 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 5 – Darłowo 5), gmina Darłowo M., powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 984, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/155/10, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 984,

– po pozycji 983 dodaje się pozycję 984a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo M.; 0005-5; 25/2; 2,0813,

15. – nr 83/12 o pow. 0,2931 ha,

powstałą z podziału działki nr 83/11 o pow. 2,4592 ha, obręb 0009-9 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 9 – Darłowo 9), gmina Darłowo M., powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 985, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/154/10, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 985,

– po pozycji 984a dodaje się pozycję 985a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo M.; 0009-9; 83/13; 2,1661,

16. – nr 99/2 o pow. 0,0596 ha,

powstałą z podziału działki nr 99 o pow. 0,0960 ha, obręb Bogucice-Zawodzie, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 7034, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/156/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7034,

– po pozycji 7033 dodaje się pozycję 7034a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 99/1; 0,0364,

17. – nr 641/12 o pow. 0,6255 ha,

– nr 641/13 o pow. 0,0620 ha,

powstałe z podziału działki nr 641/11 o pow. 1,9594 ha, obręb Nekla, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5350,

– nr 293/13 o pow. 0,0001 ha,

powstałą z podziału działki nr 293/5 o pow. 0,1478 ha, obręb Starczanowo, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5382,

– nr 293/11 o pow. 1,2008 ha,

powstałą z podziału działki nr 293/9 o pow. 2,0712 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,0634 ha), obręb Starczanowo, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5383,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/157/10, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 5350, 5382 oraz 5383,

– po pozycji 5349 dodaje się pozycję 5350a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Nekla; Nekla; 641/14; 0,0632,

– po pozycji 5350a dodaje się pozycję 5350b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Nekla; Nekla; 641/15; 1,2087,

– po pozycji 5381 dodaje się pozycję 5382a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Nekla; Starczanowo; 293/14; 0,1477,

– po pozycji 5382a dodaje się pozycję 5383a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Nekla; Starczanowo; 293/10; 0,4758,

– po pozycji 5383a dodaje się pozycję 5383b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Nekla; Starczanowo; 293/12; 0,3946,

18. – nr 1103/61 o pow. 0,3624 ha,

powstałą z podziału działek nr 14/4 o pow. 0,0083 ha, nr 172 o pow. 0,0067 ha oraz nr 1103/43 o pow. 31,8045 ha, obręb Chybie, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanych w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 2113, 2145 oraz 2187, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/161/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2113, 2145 oraz 2187,

– po pozycji 2186 dodaje się pozycję 2187a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Chybie; Chybie; 1103/62; 31,4571,19.

19. – nr 3/17 o pow. 0,0188 ha,

– nr 3/18 o pow. 0,1148 ha,

– nr 3/19 o pow. 0,0112 ha,

powstałe z podziału działki nr 3/4 o pow. 49,8484 ha, obręb 4, gmina Skierniewice M., powiat skierniewicki, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego pod pozycją 2685, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/163/10, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 2685,

– po pozycji 2684 dodaje się pozycję 2685a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; skierniewicki; Skierniewice M.; 4; 3/20; 49,7036,

20. – nr 258/94 o pow. 0,7889 ha,

położoną w obrębie Bzie Górne, gmina Jastrzębie-Zdrój M., powiat m. Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 6827, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/114/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6827,

21. – nr 218/16 o pow. 0,0317 ha,

powstałą z podziału działki nr 218/3 o pow. 0,0811 ha, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1344,

– nr 218/20 o pow. 0,0695 ha,

powstałą z podziału działki nr 218/10 o pow. 7,2100 ha, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1347,

– nr 218/23 o pow. 0,0648 ha,

– nr 218/24 o pow. 0,0159 ha,

– nr 218/25 o pow. 0,2393 ha,

– nr 218/26 o pow. 0,0241 ha,

– nr 218/27 o pow. 0,0130 ha,

– nr 218/28 o pow. 0,2768 ha,

– nr 218/30 o pow. 0,3208 ha,

– nr 218/31 o pow. 0,0403 ha,

powstałe z podziału działki nr 218/14 o pow. 4,3968 ha, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1350,

– nr 1083/5 o pow. 0,0442 ha,

powstałą z podziału działki nr 1083/2 o pow. 0,1012 ha, będącej własnością Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1338,

– nr 1085/2 o pow. 0,0132 ha,

– nr 1085/3 o pow. 0,1613 ha,

powstałe z podziału działki nr 1085 o pow. 0,1861 ha, będącej własnością Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1341,

położone w obrębie Stróże, gmina Grybów, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/159/10, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycje 1344, 1347, 1350, 1338 oraz 1341,

– po pozycji 1343 dodaje się pozycję 1344a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/15; 0,0351,

– po pozycji 1344a dodaje się pozycję 1344b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/17; 0,0143,

– po pozycji 1346 dodaje się pozycję 1347a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/18; 1,2862,

– po pozycji 1347a dodaje się pozycję 1347b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/19; 0,0086,

– po pozycji 1347b dodaje się pozycję 1347c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/21; 0,0780,

– po pozycji 1347c dodaje się pozycję 1347d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/22; 5,7677,

– po pozycji 1349 dodaje się pozycję 1350a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/29; 0,1967,

– po pozycji 1350a dodaje się pozycję 1350b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/32; 0,1063,

– po pozycji 1350b dodaje się pozycję 1350c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/33; 0,4104,

– po pozycji 1350c dodaje się pozycję 1350d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 218/34; 2,6884,

– po pozycji 1337 dodaje się pozycję 1338a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 1083/6; 0,0570,

– po pozycji 1340 dodaje się pozycję 1341a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Grybów; Stróże; 1085/1; 0,0116,

22. – nr 545/1 o pow. 0,0464 ha,

– nr 545/2 o pow. 0,1442 ha,

– nr 545/3 o pow. 0,0043 ha,

– nr 545/4 o pow. 0,0063 ha,

– nr 545/5 o pow. 0,0055 ha,

– nr 545/6 o pow. 0,0614 ha,

– nr 545/7 o pow. 0,0019 ha,

– nr 545/8 o pow. 0,0027 ha,

– nr 545/9 o pow. 0,0010 ha,

– nr 545/10 o pow. 0,1064 ha,

– nr 545/11 o pow. 0,0562 ha,

powstałe z podziału działki nr 545 o pow. 9,3490 ha, obręb Popów, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 4107, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/176/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 4107,

– po pozycji 4106 dodaje się pozycję 4107a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; kłobucki; Popów; Popów; 545/12; 8,9127,

23. – nr 122/28 o pow. 0,1741 ha,

– nr 122/29 o pow. 0,0990 ha,

powstałe z podziału działki nr 122/25 o pow. 11,6082 ha, obręb 0006-obręb 6, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 594, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/178/10, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 594,

– po pozycji 593 dodaje się pozycję 594a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; chełmski; Rejowiec Fabryczny; 0006-obręb 6; 122/30; 11,3351,

24. – nr 44 o pow. 0,0240 ha,

– nr 47 o pow. 0,0120 ha,

położone w obrębie 0051 Poznań, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 2617 oraz 2622, będące własnością Miasta Poznania, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-076/12/10, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 2617 oraz 2622.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 2286 o pow. 7,4200 ha,

– nr 2287 o pow. 8,2700 ha,

– nr 2288 o pow. 1,1600 ha,

położone w obrębie 13 Secemin, gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, będące własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 4 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/144/w/10, w ten sposób, że w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:

– po pozycji 4476 dodaje się pozycję 4476a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 2286; 7,4200,

– po pozycji 4476a dodaje się pozycję 4476b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 2287; 8,2700,

– po pozycji 4476b dodaje się pozycję 4476c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 2288; 1,1600,

2. – nr 1085/1 o pow. 0,1050 ha,

– nr 1086/3 o pow. 0,0945 ha,

– nr 1086/4 o pow. 0,1010 ha,

– nr 1087/3 o pow. 0,0984 ha,

– nr 1087/6 o pow. 0,1770 ha,

– nr 1088/3 o pow. 0,1400 ha,

– nr 1088/6 o pow. 0,1400 ha,

– nr 1090/1 o pow. 0,3890 ha,

położone w obrębie 13 Secemin, gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 9 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/158/w/10, w ten sposób, że wtórnie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:

– po pozycji 4201 dodaje się pozycję 4201a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1085/1; 0,1050,

– po pozycji 4201a dodaje się pozycję 4201b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1086/3; 0,0945,

– po pozycji 4201b dodaje się pozycję 4201c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1086/4; 0,1010,

– po pozycji 4201c dodaje się pozycję 4201d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1087/3; 0,0984,

– po pozycji 4201d dodaje się pozycję 4201e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1087/6; 0,1770,

– po pozycji 4201e dodaje się pozycję 4201f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1088/3; 0,1400,

– po pozycji 4201f dodaje się pozycję 4201g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1088/6; 0,1400,

– po pozycji 4201g dodaje się pozycję 4201h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Secemin; 13 Secemin; 1090/1; 0,3890,

3. – nr 636 o pow. 0,0752 ha,

położoną w obrębie Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 17 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/82/w/10, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego:

– po pozycji 421 dodaje się pozycję 421a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński; Golczewo; Wysoka Kamieńska; 636; 0,0752,

4. – nr 100/5 o pow. 0,0617 ha,

położoną w obrębie Łożnica, gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 17 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/83/w/10, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego:

– po pozycji 235 dodaje się pozycję 235a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; goleniowski; Przybiernów; Łożnica; 100/5; 0,0617,

5. – nr 255 o pow. 2,9418 ha,

położoną w obrębie 0009-Kosów Większy, gmina Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 17 listopada 2010 r., Nr KNN5g-073/170/w/10, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– po pozycji 1854 dodaje się pozycję 1854a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Kowala; 0009-Kosów Większy; 255; 2,9418.

§ 3

1. W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 2065,

– po pozycji 2064 dodaje się pozycję 2065a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sochaczewski; Teresin; 0020-Seroki Wieś; 145; 6,4793,

2. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 2124,

– po pozycji 2123 dodaje się pozycję 2124a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Ożarów Mazowiecki; 0008-08; 196/2; 7,4965,

3. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycje 1186 oraz 1197,

– po pozycji 1185 dodaje się pozycję 1186a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Mińsk Mazowiecki; 0001-Mińsk Mazowiecki; 65/2; 2,3066,

– po pozycji 1196 dodaje się pozycję 1197a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Mińsk Mazowiecki; 0001-Mińsk Mazowiecki; 6148; 4,4108,

4. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Ożarowa Mazowieckiego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycje 2115 oraz 2116,

– po pozycji 2114 dodaje się pozycję 2115a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Błonie-Miasto; 0027-7; 164; 3,5694,

– po pozycji 2115a dodaje się pozycję 2116a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Błonie-Miasto; 0028-8; 277; 4,6151,

5. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku, w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego:

– skreśla się pozycję 1116,

– po pozycji 1115 dodaje się pozycję 1116a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; lęborski; Nowa Wieś Lęborska; 0015-Nowa Wieś Lęborska; 818; 2,1300,

6. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 459,

– po pozycji 458 dodaje się pozycję 459a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; łosicki; Sarnaki; 22 Nowe Mierzwice; 488; 11,1023,

7. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 751,

– po pozycji 750 dodaje się pozycję 751a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Ursynów; 1-8-7; 17/13; 4,1931,

8. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 722,

– po pozycji 721 dodaje się pozycję 722a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Targówek; 4-11-21; 3; 11,2426,

9. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 568,

– po pozycji 567 dodaje się pozycję 568a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Białołęka; 4-6-11; 6/1; 0,6924,

– po pozycji 568a dodaje się pozycję 568b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Białołęka; 4-06-11; 6/2; 0,0045,

10. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Kozienickiego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycje 248 oraz 249,

– po pozycji 247 dodaje się pozycję 248a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; kozienicki; Gniewoszów; 0006-Markowola; 585/5; 0,3107,

– po pozycji 248a dodaje się pozycję 249a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; kozienicki; Gniewoszów; 0006-Markowola; 600/5; 1,1912,

11. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 1501,

– po pozycji 1500 dodaje się pozycję 1501a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrowski; Małkinia Górna; 0011-Klukowo; 441; 5,1000,

12. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycje 660 oraz 662,

– po pozycji 659 dodaje się pozycję 660a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3-03-08; 80; 27,6408,

– po pozycji 661 dodaje się pozycję 662a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Południe; 3-07-08; 8/1; 0,8949,

13. w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 149,

– po pozycji 148 dodaje się pozycję 149a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; grodziski; Jaktorów; 0011-Kolonia Jaktorów; 288; 0,6246.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 oraz Nr 15, poz. 53.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »