reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 4 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 2/42 o pow. 0,1246 ha,

położoną w obrębie 10-Dziesiąta Stara, gmina Lublin, powiat Grodzki Lublin, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1002, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/173/10, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 1002,

2. – nr 352 o pow. 0,2590 ha,

położoną w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m. Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 9092, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/180/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 9092,

3. – nr 50 o pow. 0,0300 ha,

położoną w obrębie 18 Podwole, gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wpisaną w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 961, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 grudnia 2010 r.. Nr KNN5g-073/181/10, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycję 961,

4. – nr 241/2 o pow. 0,1259 ha,

– nr 241/3 o pow. 0,0410 ha,

– nr 241/4 o pow. 1,0135 ha,

– nr 241/5 o pow. 0,1839 ha,

powstałe z podziału działki nr 241 o pow. 30,8200 ha, obręb 0028 Grabowy Las (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Grabowy Las), gmina Stromiec, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 3, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/182/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 3,

– po pozycji 2a dodaje się pozycję 3a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; białobrzeski; Stromiec; 0028 Grabowy Las; 241/1; 29,4557,

5. – nr 205/1 o pow. 0,0196 ha,

– nr 205/2 o pow. 0,0701 ha,

powstałe z podziału działki nr 205 o pow. 13,9701 ha, obręb 0013-Kietłanka, gmina Zaręby Kościelne, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1531, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/162/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1531,

– po pozycji 1530 dodaje się pozycję 1531a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrowski; Zaręby Kościelne; 0013-Kietlanka; 205/3; 13,8804,

6. – nr 693/2 o pow. 0,1386 ha,

– nr 693/3 o pow. 0,1402 ha,

– nr 693/4 o pow. 0,6118 ha,

– nr 693/5 o pow. 0,2257 ha,

– nr 693/6 o pow. 0,1492 ha,

– nr 693/7 o pow. 0,0812 ha,

– nr 693/8 o pow. 0,0745 ha,

– nr 693/9 o pow. 0,0309 ha,

– nr 693/10 o pow. 0,0349 ha,

– nr 693/11 o pow. 0,0137 ha,

– nr 693/12 o pow. 0,0114 ha,

– nr 693/13 o pow. 1,5310 ha,

– nr 693/14 o pow. 0,1290 ha,

– nr 693/15 o pow. 0,0399 ha,

– nr 693/16 o pow. 1,2537 ha,

powstałe z podziału działki nr 693 o pow. 16,6205 ha, obręb Przeciszów, gmina Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1955, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/179/10, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1955,

– po pozycji 1954 dodaje się pozycję 1955a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Przeciszów; Przeciszów; 693/1; 12,1548,

7. – nr 26/2 o pow. 0,3432 ha,

powstałą z podziału działki nr 26 o pow. 0,4118 ha,

– nr 27/10 o pow. 0,0644 ha,

– nr 27/11 o pow. 0,0981 ha,

powstałe z podziału działki nr 27/9 o pow. 4,6765 ha,

obręb 0051 Poznań, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 2598 oraz 2599, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/183/10, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 2598 oraz 2599,

– po pozycji 2597 dodaje się pozycję 2598a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0051 Poznań; 26/1; 0,0686,

– po pozycji 2598a dodaje się pozycję 2599a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0051 Poznań; 27/12; 4,5140,

8. – nr 345/4 o pow. 0,0653 ha,

– nr 345/5 o pow. 0,0327 ha,

– nr 345/6 o pow. 0,0489 ha,

– nr 345/7 o pow. 0,0141 ha,

– nr 345/8 o pow. 0,0861 ha,

powstałe z podziału działki nr 345/1 o pow. 12,2857 ha, obręb Jasienica, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 1418, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/184/10, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 1418,

– po pozycji 1417 dodaje się pozycję 1418a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Jasienica; Jasienica; 345/9; 6,1946,

– po pozycji 1418a dodaje się pozycję 1418b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Jasienica; Jasienica; 345/10; 5,8440,

9. – nr 2164/4 o pow. 0,0348 ha,

powstałą z podziału działki nr 2164/1 o pow. 2,9536 ha, obręb Krynica Zdrój, gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 1381, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/185/10, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 1381,

– po pozycji 1380 dodaje się pozycję 1381a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Krynica-Zdrój; Krynica-Zdrój; 2164/3; 2,9188,

10. – nr 1460/2 o pow. 0,0774 ha,

położoną w obrębie 0001-Głuchołazy, gmina Głuchołazy M., powiat nyski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 847, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/186/10, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycję 847,

11. – nr 885/39 o pow. 0,0459 ha,

– nr 885/46 o pow. 0,0285 ha,

– nr 885/47 o pow. 0,0558 ha,

powstałe z podziału działki nr 885/30 o pow. 4,4283 ha, obręb Zagórz, gmina Zagórz M., powiat sanocki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego pod pozycją 884, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/188/10, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 884,

– po pozycji 883 dodaje się pozycję 884a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; sanocki; Zagórz M.; Zagórz; 885/38; 4,2981,

12. – nr 195/7 o pow. 0,1504 ha,

– nr 195/8 o pow. 0,0345 ha,

– nr 195/9 o pow. 0,0473 ha,

– nr 195/10 o pow. 0,0931 ha,

– nr 195/11 o pow. 0,0739 ha,

– nr 195/14 o pow. 0,0018 ha,

– nr 195/15 o pow. 0,2253 ha,

– nr 195/16 o pow. 0,0251 ha,

– nr 195/17 o pow. 0,0050 ha,

– nr 195/18 o pow. 0,1265 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

– nr 195/12 o pow. 0,0218 ha,

będącą własnością Powiatu Sochaczewskiego,

– nr 195/13 o pow. 0,1602 ha,

będącą własnością Gminy Teresin,

powstałe z podziału działki nr 195/1 o pow. 6,7784 ha, obręb Teresin, gmina Teresin, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 2068, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/189/10, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2068,

– po pozycji 2067 dodaje się pozycję 2068a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sochaczewski; Teresin; Teresin; 195/6; 5,8135,

13. – nr 1/3 o pow. 0,0164 ha,

– nr 1/4 o pow. 0,0287 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/2 o pow. 2,7117 ha, obręb 19 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu nr 19), gmina Zielona Góra M., powiat M. Zielona Góra, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 171, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/09/11, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 171,

– po pozycji 170 dodaje się pozycję 171a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; M. Zielona Góra; Zielona Góra M.; 19; 1/5; 2,6666,

14. – nr 1399/9 o pow. 0,2593 ha,

będącą własnością Gminy Włoszczowa, powstałą z podziału działki nr 1399/3 o pow. 0,3381 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3436 ha), obręb 16 Łachów, gmina Włoszczowa – obszar wiejski, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 5088, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/02/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 5088,

– po pozycji 5087 dodaje się pozycję 5088a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; włoszczowski; Włoszczowa – obszar wiejski; 16 Łachów; 1399/8; 0,0788,

15. – nr 652/3 o pow. 0,0107 ha,

powstałą z kolejnych podziałów działki nr 652 o pow. 0,5128 ha, obręb 217 Pobitno, gmina Rzeszów, powiat M. Rzeszów, województwo podkarpackie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego pod pozycją 362, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/08/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 362,

– po pozycji 361 dodaje się pozycję 362a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 217 Pobitno; 652/1; 0,0221,

– po pozycji 362a dodaje się pozycję 362b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 217 Pobitno; 652/4; 0,4800,

16. – nr 5532/6 o pow. 0,0709 ha,

– nr 5532/7 o pow. 0,2248 ha,

– nr 5532/8 o pow. 0,9436 ha,

– nr 5532/9 o pow. 0,1103 ha,

– nr 5532/10 o pow. 0,0075 ha,

– nr 5532/11 o pow. 0,5953 ha,

powstałe z podziału działki nr 5532/4 o pow. 6,9886 ha, obręb Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 456, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/10/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 456,

– po pozycji 455 dodaje się pozycję 456a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Kasina Wielka; 5532/5; 5,0362,

17. – nr 152/1 o pow. 2,5700 ha,

powstałą z podziału działki nr 152 o pow. 2,6330 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,6300 ha), obręb Dziewięcierz, gmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego pod pozycją 217, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/11/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 217,

– po pozycji 216 dodaje się pozycję 217a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; lubaczowski; Horyniec-Zdrój; Dziewięcierz; 152/2; 0,0630,

18. – nr 645/6 o pow. 0,0039 ha,

– nr 645/7 o pow. 0,0040 ha,

– nr 645/8 o pow. 0,0031 ha,

– nr 645/9 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/10 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/11 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/12 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/13 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/14 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/15 o pow. 0,0030 ha,

– nr 645/16 o pow. 0,0031 ha,

– nr 645/17 o pow. 0,0031 ha,

– nr 645/18 o pow. 0,0031 ha,

– nr 645/19 o pow. 0,0034 ha,

– nr 645/20 o pow. 0,0033 ha,

– nr 645/21 o pow. 0,0032 ha,

– nr 645/22 o pow. 0,0032 ha,

– nr 645/23 o pow. 0,0032 ha,

– nr 645/24 o pow. 0,0033 ha,

– nr 645/25 o pow. 0,0047 ha,

– nr 645/26 o pow. 0,0049 ha,

powstałe z podziału działki nr 645/5 o pow. 3,9063 ha, obręb 12 Białostoczek Płd., gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 237, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/13/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 237,

– po pozycji 236 dodaje się pozycję 237a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; 12 Białostoczek Płd.; 645/27; 3,8358,

19. – nr 71/2 o pow. 0,2399 ha,

powstałą z podziału działki nr 71 o pow. 6,6299 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,6300 ha), obręb 0009-Jeżewice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Jeżewice), gmina Tarczyn – obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1665, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/14/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1665,

– po pozycji 1664 dodaje się pozycję 1665a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Tarczyn – obszar wiejski; 0009-Jeżewice; 71/1; 6,3900,

20. – nr 59/32 o pow. 0,0422 ha,

– nr 59/33 o pow. 0,0853 ha,

– nr 59/34 o pow. 0,4791 ha,

– nr 59/35 o pow. 0,0995 ha,

– nr 59/36 o pow. 0,1015 ha,

powstałe z podziału działki nr 59/30 o pow. 12,0187 ha, obręb 3 Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski M., powiat bielski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 120, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-073/12/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 120,

– po pozycji 119 dodaje się pozycję 120a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; bielski; Bielsk Podlaski M.; 3 Bielsk Podlaski; 59/37; 0,1713,

– po pozycji 120a dodaje się pozycję 120b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; bielski; Bielsk Podlaski M.; 3 Bielsk Podlaski; 59/38; 11,0398,

21. – nr 792/55 o pow. 0,0083 ha,

– nr 792/56 o pow. 0,1101 ha,

– nr 792/57 o pow. 0,0665 ha,

– nr 792/58 o pow. 0,0469 ha,

powstałe z podziału działki nr 792/46 o pow. 39,2006 ha, obręb Maczki, gmina Sosnowiec M., powiat m. Sosnowiec, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 10364, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr KNN5g-076/01/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10364,

– po pozycji 10363 dodaje się pozycję 10364a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; Maczki; 792/54; 38,9688.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

– nr 1/23 o pow. 0,1138 ha,

– nr 1/25 o pow. 0,3946 ha,

położone w obrębie 120, gmina M. Siedlce, powiat M. Siedlce, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych z dnia 16 grudnia 2010 r., Nr KNN5g-073/150/w/10, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– po pozycji 1106 dodaje się pozycję 1106a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 120; 1/23; 0,1138,

– po pozycji 1106a dodaje się pozycję 1106b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; M. Siedlce; M. Siedlce; 120; 1/25; 0,3946.

§ 3

W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, oraz przeprowadzonym przez Starostwo odnowieniem ewidencji gruntów miasta Wołomina (wykaz synchronizacyjny KW WA1 W/00037815/6, gdzie działce nr 1/8 – wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod 2381 – odpowiadają działki: nr 1/9 oraz nr 1/10), w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego:

– skreśla się pozycję 2381,

– po pozycji 2380 dodaje się pozycję 2381a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Wołomin-Miasto; 22; 1/9; 0,0302,

– po pozycji 2381a dodaje się pozycję 2381b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wołomiński; Wołomin-Miasto; 22; 1/10; 22,5982.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 i Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama