reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt. 3 oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1 .Wprowadza się do stosowania Wytyczne Ministra Infrastruktury do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej łączność oraz transport na rok 2018, zwane dalej "Wytycznymi", stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 podlegają corocznej aktualizacji.

§ 2.

Na potrzeby organizacji szkolenia obronnego wprowadza się następujące wzory dokumentów:

1) Program szkolenia obronnego, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2) Plan szkolenia obronnego, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia;

3) Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad realizacją wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 9).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 stycznia 2018 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [WYTYCZNE MINISTRA INFRASTRUKTURY DO SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ŁĄCZNOŚĆ ORAZ TRANSPORT NA ROK 2018]

Załączniki do zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury
z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia
obronnego w działach administracji rządowej
łączność oraz transport (poz. 18)

Załącznik Nr 1

WYTYCZNE MINISTRA INFRASTRUKTURY DO SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ŁĄCZNOŚĆ ORAZ TRANSPORT NA ROK 2018

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR - PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR - PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik Nr 4

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama