| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 10 czerwca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2004 r., w zakresie opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych o przepływności 2 Mbit/s, poprzez dostosowanie wysokości tych opłat do poziomu wskazanego w decyzji Prezesa UKE z dnia 31 października 2007 r. (znak: DHRT-6062-8/07 (35)) zatwierdzającej projekt „Oferty ramowej określającej warunki zawierania przez Telekomunikację Polską S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych”

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 24 czerwca 2008 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibąw Warszawie z dnia 17 grudnia 2004 r., w zakresie opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych o przepływności 2 Mbit/s, poprzez dostosowanie wysokości tych opłat do poziomu wskazanego w decyzji Prezesa UKE z dnia 31 października 2007 r. (znak: DHRT-6062-8/07(35)) zatwierdzającej projekt Oferty ramowej określającej warunki zawierania przez Telekomunikację Polską S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych”, zwanego dalej Projektem decyzji Prezesa UKE”. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 214.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15–16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zmieniającej umowę o połączeniu sieci Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie i Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2004 r., w zakresie opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych o przepływności 2 Mbit/s, poprzez dostosowanie wysokości tych opłat do poziomu wskazanego w decyzji Prezesa UKE z dnia 31 października 2007 r. (znak: DHRT-6062-8/07(35)) zatwierdzającej projekt Oferty ramowej określającej warunki zawierania przez Telekomunikację Polską S.A. z innymi operatorami umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych”

Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Krzysztof Dyl

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »