REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 18

ZARZĄDZENIE Nr 40 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 30 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–2690 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–690 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 32, poz. 184):

1) uchyla się § 2;

2) załącznik otrzymuje brzmienie:

„Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–2690 MHz2)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–2690 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629):

 

Lp.

fdolna (MHz)

fgórna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

357

2500

2520

STAŁA 5.409 5.410 5.411
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351 A 5.403 5.414 POL.21

cywilne

cywilne

cywilne

358

2520

2655

STAŁA 5.409 5.410 5.411
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416 5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C POL.21 POL.25

cywilne

cywilne

cywilne

359

2655

2670

STAŁA 5.409 5.410 5.411
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416
Radioastronomia
Satelitarne badania Ziemi (pasywne)
Badania kosmosu (pasywne) 5.149 5.347A 5.420 POL.21 POL.25

cywilne

cywilne

cywilne

cywilne

cywilne

cywilne

360

2670

2690

STAŁA 5.409 5.410 5.411
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A
Radioastronomia 5.149 5.347A 5.419 5.420 POL.21 POL.25

cywilno-rządowe

cywilne

cywilne

cywilne

5.149

Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:

13360–13410 kHz,

31,2–31,3 GHz,

25550–25670 kHz w Regionach 1 i 3,

31,5–31,8 GHz

37,5–38,25 MHz,

36,43–36,5 GHz,

73–74,6 MHz w Regionach 1 i 3,

42,5–43,5 GHz,

150,05–153 MHz w Regionie 1,

42,77–42,87 GHz,

322–328,6 MHz,

43,07–43,17 GHz,

406,1–410 MHz,

43,37–43,47 GHz,

608–614 MHz w Regionach 1 i 3,

48,94–49,04 GHz,

1330–1400 MHz,

76–86 GHz,

1610,6–1613,8 MHz,

92–94 GHz,

1660–1670 MHz,

94,1–100 GHz,

1718,8–1722,2 MHz,

102–109,5 GHz,

2655–2690 MHz,

111,8–114,25 GHz,

3260–3267 MHz,

128,33–128,59 GHz,

3332–3339 MHz,

129,23–129,49 GHz,

3345,8–3352,5 MHz,

130–134 GHz,

4825–4835 MHz,

136–148,5 GHz,

 

 

4950–4990 MHz,

151,5–158,5 GHz,

4990–5000 MHz,

168,59–168,93 GHz

6650–6675,2 MHz,

171,11–171,45 GHz,

10,6–10,68 GHz,

172,31–172,65 GHz,

14,47–14,5 GHz,

173,52–173,85 GHz,

22,01–22,21 GHz,

195,75–196,15 GHz,

22,21–22,5 GHz,

209–226 GHz,

22,81–22,86 GHz,

241–250 GHz,

23,07–23,12 GHz,

252–275 GHz

zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.339

Zakresy: 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz i 15,20–15,35 GHz są również przeznaczone dla służb: badań kosmosu (pasywnej) i satelitarnego badania Ziemi (pasywnej), na zasadzie drugiej ważności.

5.347A

W zakresach:

 

1452–1492 MHz,

 

1525–1559 MHz,

 

1613,8–1626,5 MHz,

 

2655–2690 MHz,

 

2670–2690 MHz,

 

21,4–22,0 GHz

 

znajduje zastosowanie Uchwała 739.

5.351A

Użytkowanie zakresów 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz i 2670–2690 MHz przez służbę ruchomą satelitarną musi być zgodne z Uchwałami 212 i 225.

5.384A

Zakresy lub części zakresów 1710–1885 MHz i 2500–2690 MHz są ustalone dla wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej–2000 (IMT2000), zgodnie z Uchwałą 223. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

5.403

Po przeprowadzeniu uzgodnień wg procedury określonej w ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 2520–2535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2500–2535 MHz) może być również wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos–Ziemia), z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracującej w obrębie granic państwowych. Stosuje się postanowienia ust. 9.11 A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.409

Administracje powinny podjąć wszelkie praktyczne działania w celu uniknięcia rozwoju nowych troposferycznych systemów skateringowych w zakresie 2500–2690 MHz.

5.410

Zakres 2500–2690 MHz może być użytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zależnie od osiągniętego porozumienia stosownie do ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.411

Przy planowaniu nowych skateringowych łączy linii radiowych w zakresie 2500–2690 MHz, wszystkie możliwe środki powinny być podjęte w celu uniknięcia kierowania anten tych łączy w kierunku orbity geostacjonarnej.

5.413

Przy projektowaniu systemów służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiędzy 2500 MHz i 2690 MHz, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań dla ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 2690–2700 MHz.

5.414

Przeznaczenie częstotliwości w zakresie 2500–2520 MHz dla służby ruchomej satelitarnej (kosmos–Ziemia) powinno wejść w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.416

Użytkowanie zakresu 2520–2670 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną jest ograniczone do narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do porozumień zawartych w oparciu o ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.417C

Użytkowanie zakresu 2605–2630 MHz przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.417A, dla których pełną dokumentację koordynacyjną lub informację notyfikacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

 

5.417D

Użytkowanie zakresu 2605–2630 MHz przez geostacjonarne systemy satelitarne dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informację notyfikacyjną otrzymano po dniu 4 lipca 2003 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego z uwzględnieniem niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk) stosownie do Uwagi 5.417A. Nie znajduje zastosowania ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.418B

Użytkowanie zakresu 2630–2655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4, lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po 2 czerwca 2000 r. jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego

5.418C

Użytkowanie zakresu 2630–2655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla których pełna dokumentacja koordynacyjna zgodna z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze względu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzji satelitarnej (dźwięk), stosownie do Uwagi 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

5.419

Przeznaczenie zakresu 2670–2690 MHz dla służby ruchomej satelitarnej wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemów służby ruchomej satelitarnej w tym zakresie, administracje powinny podjąć wszelkie konieczne działania w celu ochrony systemów satelitarnych działających w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systemów satelitarnych w tym zakresie powinna być dokonywana zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.420

Zakres 2655–2670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2655–2690 MHz) może być tak że użytkowany przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia–kosmos), z wyjątkiem służby lotniczej ruchomej satelitarnej, działającą w obrębie granic państwowych, zależnie od osiągniętego porozumienia, zgodnie z Artykułem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Stosuje się koordynację zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

POL.21

Zakres częstotliwości 2500–2690 MHz od dnia 1 stycznia 2006 r. przeznaczony jest dla potrzeb służby ruchomej wykonywanej przez użytkowników cywilnych (UMTS). Do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego w sprawie rozdysponowania przedmiotowego zakresu na potrzeby UMTS zakres ten może być wykorzystywany przez użytkowników podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

POL.25

W zakresach częstotliwości 153–174 MHz, 1427–1452 MHz, 2025–2110 MHz, 2170–2400 MHz, 2520–2690 MHz, 5925–7450 MHz, 7850–8400 MHz, 12,00–13,75 GHz, 14,0–14,4 GHz i 14,50–15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–2690 MHz.

2. 1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500–2690 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2. 1. 1. Dla zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz, wykorzystywanego przez systemy zapewniające usługi łączności elektronicznej, określa się:

1) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny3)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

Zalecenia

 

KE

Decyzje

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2008/477/WE) (Dz. U. UE L 163 z 24.6.2008, str. 37)

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500–2690 MHz for UMTS/IM-T-2000

ECC/DEC/(05)05 ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500–2690 MHz

 

Zalecenia

 

Raporty

ECC Report 045 Sharing and adjacent band compatibility between UMTS/IMT-2000 in the band 2500–2690 MHz and other services

ECC Report 119 Coexistence between mobile system in the 2.6 GHz frequency band at the FDD/TDD boundary

CEPT Report 019 Report from CEPT to the European Commission in response to EC Mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of WAPECS

 

2) sposób aranżacji częstotliwości:

a) bloki częstotliwości przeznaczone dla łącza „w górę" dla trybu FDD określa tabela:

infoRgrafika

b) bloki częstotliwości przeznaczone dla trybu TDD określa tabela:

infoRgrafika

c) bloki częstotliwości przeznaczone dla łącza „w dół" dla trybu FDD określa tabela:

infoRgrafika

d) przydziela się bloki częstotliwości będące wielokrotnością 5,0 MHz,

e) w zakresie 2500–2690 MHz odstęp dupleksowy dla trybu FDD wynosi 120 MHz, przy czym kanał nadawczy stacji końcowej (łącze „w górę") znajduje się w dolnej części tego zakresu, począwszy od 2500 MHz (do wartości granicznej 2570 MHz), a kanał nadawczy stacji bazowej (łącze „w dół") – w górnej części tego zakresu, począwszy od 2620 MHz,

f) zakres 2570–2620 MHz może być wykorzystywany na potrzeby trybu TDD lub innych trybów pracy;

3) parametry techniczne systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej powinny być zgodne z parametrami BEM określonymi w załączniku do decyzji 2008/477/WE.

2. 2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2500-2690 MHz w służbie stałej.

2. 3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2500–2520 MHz w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos–Ziemia).

2. 4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2670–2690 MHz w służbie ruchomej satelitarnej (Ziemia–kosmos).

2. 5. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2520–2670 MHz w służbie radiodyfuzji satelitarnej.

2. 6. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2655–2690 MHz w służbie radioastronomii.

2. 7. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2655–2670 MHz w służbie satelitarnego badania Ziemi (pasywne).

2. 8. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 2655–2670 MHz w służbie badania kosmosu (pasywne).

2. 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz plany aranżacji kanałów będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) BEM (Block Edge Mask) – parametry techniczne określone w załączniku do decyzji 2008/477/WE;

2) CEPT (Conférence européenne des administra- tions des postes et des télécommunications) – Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

3) DEC (Decision) – decyzja;

4) DL (downlink) – łącze „w dół"

5) ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Komunikacji Elektronicznej;

6) FDD (Frequency Division Duplex) – dupleks z podziałem częstotliwościowym;

7) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) fgórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) – Międzynarodowy System Łączności Ruchomej-2000;

10) ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

11) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) – Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

12) TDD (Time Division Duplex) – dupleks z podziałem czasowym;

13) UL – (uplink) – łącze „w górę"

14) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności następująco:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb,

2) małymi literami (np. Amatorska) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 5(26)72008 z dnia 28 października 2008 r.

2) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

3) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2009-04-01
  • Data obowiązywania: 2009-04-01
  • Dokument traci ważność: 2020-09-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA