REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 22

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570–2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne, dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570–2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:

1) ogłoszenia o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570–2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych doświadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej;

2) decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości zakresu 2570–2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej;

3) dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570–2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego w służbie ruchomej.

3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w pokoju nr 807.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godzinach 8.15–16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko
dotyczące przetargu
na rezerwację częstotliwości
z zakresu 2570-2620 MHz,
na obszarze całego kraju,
przeznaczonych do świadczenia usług
w sieciach szerokopasmowego dostępu
bezprzewodowego w służbie ruchomej

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”

lub elektronicznej na adres e-mail:
przetarg 2570_2620@ uke.gov.pl
potwierdzonej na piśmie.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;

2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Prezes

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2009-04-01
  • Data obowiązywania: 2009-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA