REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 51 poz. 142

ZARZĄDZENIE Nr 72 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876–880 MHz oraz 921–925 MHz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876–880 MHz oraz 921–925 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921 -925 MHz]

Załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 142)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876–880 MHz oraz 921 –925 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876–880 MHz oraz 921–925 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086):

Lp.

fdolna (MHZ)

fgórna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

288

876

880

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.35

rządowe

293

921

925

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.35

rządowe

RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323

rządowe

Radiolokalizacja POL.12

rządowe

5.323

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862–960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.

POL.12

W zakresie częstotliwości 890–942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

POL.35

Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0–877,5 MHz i 921,0–922,5 MHz przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R. Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.

 

 2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876–880 MHz oraz 921–925 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 876–880 MHz oraz 921–925 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Ustala się, że zakresy częstotliwości 876–880 MHz oraz 921–925 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, są użytkowane jako rządowe.

2.1.2. Ustala się, że zakres częstotliwości 876,0–876,1 MHz może być użytkowany jako cywilny w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO.

2.1.2.1. Dla zakresu 876,0–876,1 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanego na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 300 086-2 V1.2.1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

Zalecenia

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands

Zalecenia

Raporty

ECC Report 14 Adjacent band compatibility of UIC Direct Mode with TETRA Advanced Packet Data Service (TAPS)

ECC Report 038 The Technical Impact of introducing CDMA-PAMR in the 870–876/915–921 MHz band on 12.5 kHz UIC DMO & 200 kHz GSM-R radio systems

ERC Report 062 Compatibility analysis regarding possible sharing between the UIC system and radio microphones in the frequency ranges 876–880 MHz and 921–925 MHz

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix 'SMC scenario for GSM-R'

ERC Report 086 Adjacent band compatibility of UIC direct mode with UIC GSM and 900 MHz TETRA. – An analysis completed using a Monte Carlo based simulation tool

 

3) plan aranżacji kanatów:

Nazwa planu

GSM-R-DMO-A12,5

Opis

Jest to plan simpleksowy, przeznaczony dla stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R do łączności w trybie DMO

Źródło

Decyzja ECC/DEC/(02)05

 

Algorytm

F(n) =876,0000 + 0,0125* n

 

tworzenia kanałów

1 < n < 5

 

Szerokość kanału

12,5 kHz

 

Uwagi

 

n

 

F [MHz]

1

 

876,0125

2

 

876,0250

...

 

...

5

 

876,0625

 

2.1.3. Ustala się, że zakresy częstotliwości 876,1–877,5 MHz oraz 921,1–922,5 MHz mogą być użytkowane jako cywilne w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM–R.

2.1.3.1. Dla zakresów częstotliwości 876,1–877,5 MHz oraz 921,1–922,5 MHz, wykorzystywanych na potrzeby stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003

Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) – Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999),

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC),

PN-ETSI EN 301 515 V1.0.1:2005

Global System for Mobile communication (GSM) – Requirements for GSM operation on railways,

PN-ETSI EN 301 419-7 V5.1.1:2002

Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) – Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) – Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) – Stacje ruchome – Dostęp (GSM 13.67 wersja 5.1.1 emisja 1996);

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086)

ITU–R

Regulamin Radiokomunikacyjny

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)

Zalecenia

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands

Zalecenia

ECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems

Raporty

ECC Report 038 The Technical Impact of introducing CDMA-PAMR in the 870–876/915–921 MHz band on 12.5 kHz UIC DMO & 200 kHz GSM-R radio systems

ERC Report 062 Compatibility analysis regarding possible sharing between the UIC system and radio microphones in the frequency ranges 876–880 MHz and 921–925 MHz

ECC Report 096 Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands + Appendix ‛SMC scenario for GSM-R'

ERC Report 086 Adjacent band compatibility of UIC direct mode with UIC GSM and 900 MHz TETRA. – An analysis completed using a Monte Carlo based simulation tool

 

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

GSM-R-A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla stosowanych w łączności kolejowej systemów radiokomunikacyjnych zgodnych ze standardem GSM-R

Źródło

Rozdział 2 normy PN-ETSI EN 300 910 V8.5.1:2005 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) – Radio transmission and reception

Algorytm tworzenia

FD(n) = 890,0 + 0,2 * (n – 1024)

kanałów

FG(n) = FD(n) + 45

 

955 ≤ n 974

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym.

 

Kanały o numerach od 962 do 974 nie są wykorzystywane

n

FD [MHz]

FG [MHz]

955

876,2

921,2

956

876,4

921,4

...

...

...

974

880,0

925,0

 

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 921–925 MHz w służbie radionawigacji lotniczej. Przedmiotowy zakres częstotliwości może być użytkowany wyłącznie jako rządowy.

2.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 921–925 MHz w służbie radiolokalizacyjnej. Przedmiotowy zakres częstotliwości może być użytkowany wyłącznie jako rządowy.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) – wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) – decyzja;

3) DMO (Direct Mode Operation) – tryb pracy bezpośredniej;

4) ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5) ERC (European Radiocommunications Committee) – Europejski Komitet Radiokomunikacji;

6) F – częstotliwość środkowa kanału w zakresie simpleksowym;

7) FD – częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

8) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) FG – częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

10) fgórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railway) – Globalny System Łączności Ruchomej stosowany na potrzeby łączności kolejowej;

12) ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

13) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) – Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

14) n – numer kanału w planie aranżacji kanałów;

15) PAMR (Public Access Mobile Radio) – publicznie dostępna sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej;

16) REC (Recommendation) – zalecenie;

17) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) – urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne;

18) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – Uniwersalny System Telefonii Ruchomej.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;

2) małymi literami (np. Amatorska) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 6 (33)/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie URTiP nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2009-12-28
  • Data obowiązywania: 2009-12-28
  • Dokument traci ważność: 2014-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA